Najlepšie finančné akcie na december 2020

Akcie Americké akcie Dividendy Financie

Prvá časť

Finančný sektor tvoria spoločnosti, ktoré ponúkajú služby vrátane pôžičiek, sporenia, poistenia, platobných služieb a správy peňazí pre jednotlivcov a firmy. Akcie finančného sektora zahŕňajú širokú škálu spoločností pôsobiacich v oblasti retailového a komerčného bankovníctva, účtovníctva, poisťovníctva, správy aktív, kreditných kariet a sprostredkovania. Medzi známe spoločnosti v tomto sektore patria Wells Fargo Co. (WFC:NYSE), Goldman Sachs Group Inc. (GS:NYSE) a Morgan Stanley (MS:NYSE).

päťročný graf Financial Select Sector SPDR ETF, zdroj: GOOGLE

Finančné akcie reprezentované Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), dramaticky zaostali za výkonnosťou na širšom trhu a poskytli investorom celkový výnos -6,0% v porovnaní s celkovým výnosom Russell 1000 17,9% za posledných 12 mesiacov.

Tu sú 3 najdôležitejšie finančné akcie s najlepšou hodnotou.

Finančné akcie s najlepšou hodnotou

Ide o akcie s najnižším 12-mesačným pomerom tržnej ceny akcií k čistému zisku (P / E).

päťročný graf Unum Group, zdroj: GOOGLE

Unum Group (UNM:NYSE) : Spoločnosť Unum poskytuje poistenie pre prípad invalidity, skupinové životné poistenie a dobrovoľné dávky odpočítané zo mzdy pre zamestnancov predovšetkým v amerických korporáciách. Spoločnosť vo svojej správe za tretí kvartál uviedla medziročný nárast celkových výnosov o 1,2% pri medziročnom poklese čistého príjmu o 4,5%. Unum pripisovala výsledky silnej prevádzkovej výkonnosti napriek pokračujúcemu vplyvu COVID-19 na mieru úmrtnosti a nezamestnanosti.

päťročný graf Virtu Financial, zdroj: GOOGLE

Virtu Financial Inc. (VIRT:NASDAQ) : Virtu Financial je tvorca trhu a globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby. Spoločnosť ponúka obchodovanie na stovkách miest a naprieč krajinami a triedami aktív, ako aj likviditu, exekučné služby, analytiku a súvisiace služby.

päťročný graf American National Group, zdroj: GOOGLE

American National Group Inc. (ANAT:NASDAQ) : American National Group je poisťovňa, ktorá ponúka produkty poistenia v oblasti života, domácnosti, zdravia, podnikania, prenájmu a poistenia pre farmy, ako aj anuity zákazníkom v USA. Za 3. štvrťrok vykázala spoločnosť American National medziročne 85,6%-né zvýšenie čistého príjmu. Bolo to spôsobené predovšetkým čistým ziskom po zdanení z majetkových cenných papierov v dôsledku priaznivých trhových podmienok.

Zdroj: investopedia

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár