Najnovšie trendy

Akcie Americké akcie Dividendy Spotrebiteľský sektor Zdravotníctvo

Spoločnosť British American Tobacco obsadila tretie miesto po tom, čo spoločnosť zvýšila výhľady svojich výnosov pre rok 2021. Zoznam sledovansoti uzatvára farmaceutický gigant AbbVie.

Dividendový výnos: 7,40%

päťročný graf British American Tobacco, zdroj: GOOGLE

British American Tobacco

Na treťom mieste v zozname je spoločnosť British American Tobacco (BTI:NYSE), ktorá zaznamenala nárast sledovanosti o 21%.

Spoločnosť British American nedávno zvýšila výhľady pre príjmy do roku 2021 na 5%-ný rast z 3–5% predtým, čiastočne kvôli silnému dopytu po cigaretách, cigarách a výrobkoch novej kategórie, medzi ktoré patria tabakové výrobky ako Glo. Zároveň sa v maloobchode s cestovným ruchom spoločnosti nepodarilo preukázať silné oživenie, pretože turistický priemysel je stále zasiahnutý pandémiou koronavírusu.

Rok 2021 má byť pre podnik „kľúčovým rokom“, pretože urýchľuje jeho prechod na tabakové výrobky, ktoré tabak len zohrievajú. Spoločnosť má v tejto kategórii tri kľúčové značky: spomínanú Glo, Vuse pre moderné výrobky na orálne použitie a Vuse vapor products.

Spoločnosť British American Tobacco vypláca dividendy, ktoré v súčasnosti poskytujú 7,7%. Jej akcie však za posledných 12 mesiacov poklesli asi o 11%, čím sa v podstate vymazali všetky výnosy z dividend. Pri pomere cena / zisk iba 10 sú akcie spoločnosti British American Tobacco lacné, ale so sebou nesú riziko.

Dividendový výnos: 4,59%

päťročný graf AbbVie, zdroj: GOOGLE

AbbVie

Na poslednom mieste v zozname sa umiestnila Abbvie (ABBV:NYSE) so zvýšením sledovanosti o 17%.

AbbVie sa javí ako veľmi dobrá dividendová akcia. Výnosy z dividend spoločnosti sú silné: 4,6% a tiež ponúkajú investorom možnosti rastu. Akcie sa za posledných 12 mesiacov zvýšili o 18%, čím sa celkový výnos akcionárov zvýšil na 22%.

Spoločnosť však čelí hroziacim turbolenciám. Jej revolučný liek Humira, ktorého tržby v roku 2020 vyprodukovali viac ako 20 miliárd dolárov, stráca svoju patentovú exkluzivitu v roku 2023. V dôsledku očakávanej konkurencie generických liekov sa očakáva pokles predaja Humiry.

Spoločnosť má ďalšie potenciálne lieky na liečbu chorôb, ako je rakovina a plaková psoriáza, ktoré by mohli pomôcť odolať šoku z patentového výpadku. Zároveň jej revolučná akvizícia spoločnosti Allergan v minulom roku poskytuje ďalšiu ochranu ziskom spoločnosti.

Záver

Spoločnosť British American Tobacco zvýšila svoje výhľady v oblasti výnosov a AbbVie sa javí ako dobrá akcia pre dividendových investorov.

Zdroj: dividend

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár