Najväčší investori sveta

všetky články Zaujímavosti

Vynikajúci manežéri peňazí sú ako rockové hviezdy finančného sveta. Najväčší investori, tí všetci dosiahli šťastie zo svojho úspechu a v mnohých prípadoch pomohli miliónom ďalších dosiahnuť podobné výnosy.

Títo investori sa veľmi líšia v stratégiách a filozofiách, ktoré uplatňovali pri svojom obchodovaní – niektorí prišli s novými a inovatívnymi spôsobmi analýzy svojich investícií, zatiaľ čo iní vybrali cenné papiere takmer výlučne inštinktom. Tam, kde sa títo investori nelíšia, je ich schopnosť neustále poraziť trh.

Benjamin Graham

Ben Graham vynikal ako investičný manažér a finančný pedagóg. Okrem iných diel napísal dve investičné klasiky nesmierneho významu. Je tiež všeobecne uznávaný ako otec dvoch základných investičných disciplín – bezpečnostnej analýzy a investovania do hodnoty.

Podstatou investovania do hodnoty je to, že každá investícia by mala mať hodnotu podstatne vyššiu, ako musí investor zaplatiť. Veril v fundamentálnu analýzu a hľadal spoločnosti so silnými súvahami alebo spoločnosťami s nízkym dlhom, nadpriemernými ziskovými maržami a dostatočným hotovostným tokom.

John Templeton

Jeden z najlepších opozičníkov minulého storočia. Okrem tohto sa o Johnovi Templetonovi hovorí aj to, že „kúpil nízku hodnotu počas “depresie” (vážna celosvetová hospodárska depresia, ktorá sa odohrala v 30. rokoch 20. storočia v Spojených štátoch amerických), predal ju s obrovským ziskom počas internetového rozmachu a medzi tým uskutočnil viac ako niekoľko dobrých “calls“. Templeton vytvoril niektoré z najväčších a najúspešnejších medzinárodných investičných fondov na svete. V roku 1992 predal svoje aktivity Franklin Group. V roku 1999 ho časopis Money nazval „pravdepodobne najväčším svetovým poskytovateľom akcií storočia“. Ako naturalizovaný britský občan žijúci na Bahamách bol Templeton pasovaný za rytiera kráľovnou Alžbetou II. za mnoho úspechov.

Thomas Rowe Price Jr.

Thomas Rowe Price Jr. sa považuje za „otca investovania do rastu“. Roky, kedy sa formoval strávil hlavne v boji s ekonomickou depresiou (spomínaná aj vyššie) a lekciou, ktorú sa naučil, nebolo zostať mimo akcií, alebo mimo burzy, ale prijať ich. Price považoval finančné trhy za cyklické. Ako „protivník davu“ sa dlhodobo venoval investovaniu do dobrých spoločností, čo v tej dobe bolo dosiaľ neslýchané. Jeho investičnou filozofiou bolo, že investori sa museli dlhodobo viac zameriavať na individuálny výber akcií. Disciplína, proces, dôslednosť a základný výskum sa stali základom jeho úspešnej investičnej kariéry.

John Neff

Neff nastúpil do spoločnosti Wellington Management Co. v roku 1964 a zostal v nej viac ako 30 rokov, pričom spravoval tri svoje fondy. Jeho preferovaná investičná taktika spočívala v investovaní do populárnych odvetví prostredníctvom nepriamych ciest a bol považovaný za hodnotového investora, keď sa zameriaval na spoločnosti s nízkym pomerom P/E a silnými dividendovými výnosmi. Prevádzkoval Windsor Fund 31 rokov (končiaci sa v roku 1995) a dosiahol výnos 13,7% oproti 10,6% pre S&P 500 za rovnaké časové obdobie. To predstavuje zisk viac ako 55-násobok počiatočnej investície vykonanej v roku 1964.

Jesse Livermore

Jesse Livermore nemal formálne vzdelanie ani skúsenosti s obchodovaním s akciami. Bol to človek, ktorý sa sám naučil od svojich víťazov, ako aj od svojich porazených. Práve tieto úspechy a neúspechy pomohli nájsť nápady na obchodovanie, ktoré sa dnes dajú nájsť na celom trhu. Livermore začal obchodovať pre seba v ranom veku a do pätnástich rokov údajne dosiahol zisky viac ako 1 000 dolárov, čo boli v tom čase veľké peniaze. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov zarobil peniaze na tzv. „bucket shops“ („zariadenie, ktoré je nominálne na obchodovanie na burze, ale v skutočnosti je na registráciu stávok zvyčajne v malých množstvách, o vzostupe alebo poklese cien akcií, obilia, oleja, atď. a nedochádza k žiadnemu prevodu alebo dodaniu akcií alebo komodít nominálne obchodovaných“).

Peter Lynch

Peter Lynch spravoval Fidelity Magellan Fund v rokoch 1977 až 1990, počas ktorého aktíva fondu vzrástli z 20 miliónov na 14 miliárd dolárov. Čo je dôležitejšie, Lynch údajne porazil referenčnú hodnotu indexu S&P 500 v 11 z týchto 13 rokov a dosiahol ročný priemerný výnos 29%.

Peter Lynch sa často označoval ako „chameleón“ a prispôsoboval sa akémukoľvek investičnému štýlu, ktorý v tom čase fungoval. Ale keď došlo na výber konkrétnych akcií, Peter Lynch sa držal toho, čo vedel a ľahko pochopil.

George Soros

George Soros bol majstrom pri prekladaní rozsiahlych ekonomických trendov do vysoko špekulatívnych zabijáckych hier vo väzbách a menách. Ako investor bol Soros krátkodobým špekulantom a robil obrovské stávky na smerovanie finančných trhov. V roku 1973 založil hedžový fond – Soros Fund Management, ktorý sa nakoniec vyvinul v známy a uznávaný kvantový fond. Takmer dve desaťročia riadil tento agresívny a úspešný hedžový fond, ktorý údajne zvyšoval výnosy vyššie ako 30% ročne a pri dvoch príležitostiach zverejnil ročné výnosy viac ako 100%.

Warren Buffet

Warren Buffett, nazývaný „veštec z Omahy“, sa považuje za jedného z najúspešnejších investorov v histórii.

V súlade so zásadami stanovenými Benjaminom Grahamom nazhromaždil bohatstvo v hodnote niekoľkých miliárd dolárov najmä prostredníctvom nákupu akcií a spoločností prostredníctvom Berkshire Hathaway. Tí, ktorí investovali 10 000 dolárov do Berkshire Hathaway v roku 1965, sú dnes nad hranicou 50 miliónov dolárov.

Buffetov investičný štýl sa riadil disciplínou a trpezlivosťou. Svojou hodnotou neustále prevyšuje trh už desaťročia.

John (Jack) Bogle

Bogle založil spoločnosť Vanguard Group v roku 1974 a stal sa jedným z najväčších a najrešpektovanejších sponzorov fondov na svete. Bogle bol priekopníkom no-load podielového fondu a presadzoval nízkonákladový index investujúci pre milióny investorov. V roku 1976 vytvoril a predstavil prvý indexový fond Vanguard 500. Investičná filozofia Jacka Bogleho podporuje získavanie trhových výnosov investovaním do širokých indexových podielových fondov, ktoré sú charakterizované ako váha, nízka cena, nízka fluktuácia a pasívna organizácia.

Carl Icahn

Carl Icahn je aktivista a obhajca investícií, ktorý využíva vlastnícke pozície vo verejne vlastnených spoločnostiach na vynútenie zmien s cieľom zvýšiť hodnotu svojich akcií. Icahn začal svoje podnikateľské útočne aktivity na sklonku 70. rokov minulého storočia a zasiahol do vyššej ligy jeho nepriateľským prevzatím TWA v roku 1985. Icahn je najslávnejší pre „Icahn Lift“. To je „Wall Street catchphrase“, ktorá popisuje stúpanie cien akcií spoločnosti smerom nahor, ktoré sa zvyčajne stáva, keď Carl Icahn začne nakupovať akcie spoločnosti, o ktorej sa domnieva, že je zle spravovaná.

William H. Gross

Bill Gross je považovaný za „kráľa dlhopisov“ a je popredným správcom dlhopisových fondov na svete. Ako zakladateľ a generálny riaditeľ dlhopisových fondov PIMCO má spolu so svojím tímom v správe aktív s pevným výnosom viac ako 600 miliárd dolárov.

V roku 1996 bol Gross prvým manažérom portfólia, ktorý bol uvedený do siene slávy spoločnosti Fixed-Income Analyst Society Inc. za svoje príspevky k postupu analýzy dlhopisov a portfólia.

Záver

Každý skúsený investor vie, že vytvorenie vlastnej cesty a vytvorenie dlhodobých výnosov na trhu nie je ľahká úloha. Je jednoduché si prečítať o tom, ako títo investori dosiahli to, čo dosiahli, no je ťažšie to dosiahnuť tiež. Avšak, nič nie je nemožné.

Zdroj: investopedia

Ohodnoť článok

Pridaj komentár