National Healthcare (NHC:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Zdravotníctvo

Ústredie: Murfreesboro, Tennessee, USA
Generálny riaditeľ: Stephen Fowler Flatt
Dátum založenia: 1971
Spravované aktíva: 2,83 miliárd
Sektor: zdravotníctvo
Priemysel: zdravotnícke vybavenie a služby
Počet zamestnancov: 13 432
Adresa: 100 East Vine Street, Murfreesboro, TN, 37130, USA
Telefónny kontakt: 615 890 2020
Webová stránka: www.nhccare.com

Dividendový výnos: 3,27%

päťročný graf National Healthcare, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 3,60 dolárov
Výplatný pomer: 196,72%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,90 dolárov
Ex dividend day: 29.6.2022
Dátum výplaty: 5.8.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti National Healthcare

National HealthCare Corporation (NHI:NYSE) prevádzkuje, riadi a poskytuje služby kvalifikovaným ošetrovateľským zariadeniam, zariadeniam pre asistovaný život, programom domácej zdravotnej starostlivosti a nemocniciam pre behaviorálne zdravie. Jeho kvalifikované ošetrovateľské zariadenia a vybavenie ponúkajú licencované terapeutické služby, výživové služby, sociálne služby, činnosti, upratovanie a práčovňu, ako aj lekárske služby predpísané lekármi; rehabilitačné služby, ako je telesná, rečová, respiračná a pracovná terapia pre pacientov zotavujúcich sa z mozgových príhod, srdcových infarktov, ortopedických stavov, neurologických chorôb alebo iných chorôb, zranení alebo zdravotného postihnutia. Lekárske špecializačné jednotky spoločnosti zahŕňajú jednotky starostlivosti o pamäť a subakútne ošetrovateľské jednotky, ktoré poskytujú špecializovanú starostlivosť a programy pre osoby s Alzheimerovou chorobou alebo príbuznými poruchami a centrá asistovaného života ponúkajú služby osobnej starostlivosti a pomoc pri bežných činnostiach každodenného života, ako je obliekanie, kúpanie, príprava jedla a manažment liekov.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár