Neprehliadnite týchto 3 dividendových kráľov

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel Reality Služby Spotrebiteľský sektor Verejné služby

Priemerný investor je pravdepodobne veľmi dobre oboznámený s niektorými zo známejších akcií na rast dividend, ako sú spoločnosti 3M Company (NYSE: MMM), The Coca-Cola Company (NYSE: KO) a Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Ale pokiaľ ide o dividendových kráľov, tie akcie, ktoré majú rast dividendy minimálne 50 po sebe nasledujúcich rokov, existuje veľa mien s menšou trhovou kapitalizáciou, ktoré by sa mohli nachádzať v centre vasej pozornosti.

Ale aj spoločnosti s malou kapitalizáciou môžu ponúknuť dividendové výnosy, ktoré prekonávajú trh, spolu s pokračujúcim rastom dividend v budúcnosti. Nenechajte sa preto zastaviť týmito potenciálne neznámymi menami. Tieto spoločnosti sa vám môžu páčiť tak ako teraz, tak aj o pár rokov.

V tomto článku sa bude diskutovať o troch dividendových kráľoch, ktorých by investori, ktorí sú zameraní na príjem, nemali prehliadať len preto, že majú menšiu kapitalizáciu ako známejšie mená.

Tu sú 3 top tipy:

  • ABM Industries (NYSE: ABM)
  • Black Hills Corporation (NYSE: BKH)
  • Lancaster Colony (NASDAQ: LANC)

Dividendový výnos: 1,45%

päťročný graf ABM Industries, zdroj: GOOGLE

ABM Industries (ABM:NYSE)

ABM Industries (ABM) je popredný poskytovateľ riešení budov a to v oblasti správy, energetiky, parkovania, zelene a trávnikov, elektriky a osvetlenia. Spoločnosť má pobočky v USA a Kanade.

ABM Industries má trhovú kapitalizáciu 2,6 miliardy dolárov a vo fiškálnom roku 2020 (fiškálny rok spoločnosti končí 31. októbra) vygenerovala tržby takmer 6 miliárd dolárov.

ABM Industries rástla v priebehu rokov akvizíciami. Aj keď sa medzinárodná prítomnosť spoločnosti obmedzuje väčšinou na Kanadu, ABM vstúpila na trh Spojeného kráľovstva v posledných rokoch nákupom služieb GBM Support Services v roku 2014 a Westway Services v roku 2015. Cítime, že medzinárodné trhy sú dobrým zdrojom budúceho rastu.

ABM Industries ako jedna z najväčších spoločností vo svojom segmente má navyše škálu, ktorej sa nemôžu rovnať kolegovia.

ABM Industries ťaží z vynikajúcej reputácie vo svojom segmente, čo jej dáva výhodu oproti konkurencii. To tiež umožňuje spoločnosti rozšíriť svoje služby pre rôzne operácie s klientmi, ktoré už má.

Priemysel má tiež veľmi nízku maržu, čo pomáha udržiavať na uzde menších konkurentov. Všetky tieto konkurenčné výhody pomohli spoločnosti ABM Industries vidieť 34%-ný nárast zisku na akciu od roku 2007 do roku 2009, čo je vynikajúca návratnosť vzhľadom na vtedajšie ekonomické prostredie.

Tento výkon v priebehu poslednej recesie nás presvedčil, že spoločnosť je odolná voči recesii. Ukončenie recesie pomohlo spoločnosti ABM Industries zvýšiť dividendu po dobu 53 po sebe nasledujúcich rokov, čo je jedna z najdlhších liniek rastu dividend zo všetkých priemyselných spoločností.

Spoločnosť vypláca aktuálne dividendu vo výške 0,76 dolárov, čo sa rovná súčasnému výnosu 1,9%. Z kontextu vyplýva, že výnos S&P 500 je v priemere 1,5%. S očakávaným ziskom na akciu vo výške 2,40 dolárov za fiškálny rok 2021 má ABM Industries predpokladaný výplatný pomer 32%.

Vďaka nízkemu výplatnému pomeru a obchodnému modelu, ktorý môže byť v ťažkých hospodárskych časoch mimoriadne úspešný, je pravdepodobné, že ABM Industries bude naďalej zvyšovať svoju dividendu a zostane medzi dividendovými kráľmi aj v ďalších rokoch. 

Dividendový výnos: 3,39%

päťročný graf Black Hills Corp., zdroj: GOOGLE

Black Hills Corporation (BKH:NYSE)

Spoločnosť Black Hills Corporation poskytuje elektrinu a zemný plyn zákazníkom v siedmich štátoch USA, vrátane Colorada, Iowy, Kansasu a Južnej Dakoty. Spoločnosť podniká od začiatku 40. rokov. Spoločnosť Black Hills Corporation má hodnotu 4,9 miliárd dolárov a v roku 2019 vyprodukovala tržby vo výške 1,7 miliárd dolárov.

Spoločnosť Black Hills Corporation zaznamenala za posledné desaťročie určitú volatilitu, má však plány na zabezpečenie budúceho rastu prostredníctvom nových projektov. Napríklad spoločnosť má v období 2020-2024 nevybavené investície v hodnote takmer 3 miliárd dolárov. Vzhľadom na jej trhovú kapitalizáciu a ročný predaj je to dosť agresívna investičná stratégia. Spoločnosť tiež v roku 2018 opustila svoje ropné podnikanie, aby sa vyhla hroziacim cenám komodít.

Dopyt po zemnom plyne a elektrine sa až tak veľmi nezmení bez ohľadu na to, aká silná alebo slabá je ekonomika. Spoločnosť Black Hills Corporation nepôsobí v mnohých husto osídlených štátoch, ale teší sa hodnoteniu sadzieb, ktoré jej umožňuje získať späť svoje investície a to všetko zaručuje rast výnosov v budúcnosti.

Zisk na akciu spoločnosti Black Hills Corporation klesol od roku 2007 do roku 2008 o 94%, ale rast sa obnovil hneď v nasledujúcom roku. Trvalo spoločnosti až do roku 2014, kým dosiahla nový vysoký zisk na akciu. Aj keď sa to zdá byť v rozpore s predstavou, že spoločnosti poskytujúce verejné služby sú odolné voči recesii, spoločnosť Black Hills Corporation zvýšila svoju dividendu prostredníctvom niekoľkých recesií, vrátane tých najnovších.

Po zvýšení dividend na konci roku 2020 spoločnosť Black Hills Corporation zvýšila svoju dividendu už 50 rokov po sebe, čím sa spoločnosť stala jedným z novších dividendových kráľov.

Akcia platí anualizovanú dividendu vo výške 2,26 dolárov a momentálne dosahuje výnos 3,8%. Pomer výplat sa počas poslednej recesie pohyboval nad 100%, ale odvtedy veľmi poklesol. Očakávame, že výplatný pomer bude v roku 2021 62%, na základe nášho očakávaného zisku na akciu vo výške 3,65 dolárov za rok.

Spoločnosť Black Hills Corporation je od zamerania sa na ropnú spoločnosť viac zameraná na verejnoprospešné spoločnosti. To by malo pomôcť dlhodobo vyrovnať rast zisku na akciu. Vďaka stabilnému výplatnému pomeru a pôsobeniu v priemysle, ktorý má pomerne stály dopyt po službách, by spoločnosť Black Hills Corporation mala naďalej zvyšovať svoju dividendu.

Dividendový výnos: 1,63%

päťročný graf Lancester Colony, zdroj: GOOGLE

Lancaster Colony (LANC:NASDAQ)

Spoločnosť Lancaster Colony Corporation vyrába domáce potreby a potravinové výrobky od začiatku 60. rokov, ale spoločnosť sa presunula predovšetkým smerom k potravinovým výrobkom.

Landcaster vyrába stravovacie doplnky, ako sú krutóny a chlebové výrobky, v kategóriách mrazené aj nemrazené.

Medzi kľúčové produkty patria značky Marzetti a New York. Spoločnosť Lancaster má trhovú kapitalizáciu vo výške 4,9 miliárd dolárov a vo fiškálnom roku 2020 (fiškálny rok spoločnosti končí 30. júna) vyprodukovala tržby vo výške 1,3 miliárd dolárov. Ročné príjmy sú takmer rovnomerne rozdelené medzi potravinárske služby a maloobchod.

Lancaster je ďalšou spoločnosťou, ktorá našla rast cez akvizície. To pomohlo spoločnosti diverzifikovať sa od predaja potravinových služieb, ktorý od začiatku pandémie COVID-19 a z toho vyplývajúcich sociálnych dištančných obmedzení, výrazne zápasil.

Našťastie akvizície a produktové rady súvisiace s maloobchodnými spotrebiteľmi pomohli tieto výzvy vyrovnať.

Kľúčovými konkurenčnými výhodami spoločnosti je, že má distribučné partnerstvá s veľkými obchodmi ako sú Walmart (WMT) a McLane Company, popredný distribútor reštaurácií. Vďaka tomu má Lancaster prístup k celonárodnej skupine zákazníkov – maloobchodných aj reštauračných klientov.

Lancaster si počas poslednej recesie počínala dobre, pretože zisk na akciu vzrástol od roku 2007 do roku 2009 takmer o 119%, čo ukazuje, že jej produkty sú aj po nepriaznivých podmienkach stále veľmi žiadané. Dopyt po reštaurácii v období recesie určite stúpa, ale spotrebitelia stále musia jesť a národné značky Lancasteru majú medzi zákazníkmi lojalitu.

Spoločnosť Lancaster zvýšila svoju dividendu už 58 po sebe nasledujúcich rokov, počas ktorých sa spoločnosť pohybovala v najrôznejších ekonomických prostrediach. S anualizovanou dividendou 3,00 doláre ponúkajú akcie výnos 1,7%. Napriek takmer šiestim desaťročiam rastu dividend je predpokladaný výplatný pomer pre aktuálny rok iba 57% pri použití nášho očakávaného zisku na akciu vo výške 5,20 dolárov.

Spoločnosť určite pocítila bolesť zo svojho podnikania v oblasti služieb spojených s pandémiou COVID-19, avšak spotrebiteľský predaj tento faktor vynahradil. To pomáha ukázať silu podnikania spoločnosti Lancaster. Ak spoločnosť dokáže počas tohto bezprecedentného obdobia slušne držať krok, je pravdepodobné, že sa jej bude naďalej dariť takmer v akomkoľvek inom ekonomickom prostredí. 

Záver

Dividendoví králi sú plní známych akcií s veľkou kapitalizáciou, ale obsahujú aj niektoré menšie mená, ktoré majú rovnako pôsobivé linky rastu dividend. ABM Industries, Black Hills Corporation a Lancaster Colony sú práve takými spoločnosťami. Každá z nich sa stretla s ťažkým operačným prostredím a stále dokázala zvýšiť svoje výplaty dividend akcionárom najmenej 50 po sebe nasledujúcich rokov. 

Zdroj: investorplace

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár