NiSource (NI:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Merrillville, Indiana, USA
Generálny riaditeľ: Joseph Hamrock (1.7.2015 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1847
Spravované aktíva: 12,94 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: multi verejné služby
Počet zamestnancov: 7 345
Adresa: 801 East 86th Avenue, Merrillville, IN, 46410, USA
Telefónny kontakt: 877 647 5990
Webová stránka: www.nisource.com

Dividendový výnos: 2,96%

päťročný graf NiSources, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,94 dolárov
Výplatný pomer: 63,93%
Roky rastu: 10 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,24 dolárov
Ex dividend day: 28.4.2022
Dátum výplaty: 20.5.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti NiSource

NiSource Inc., (NI:NYSE) energetická holdingová spoločnosť, pôsobí ako regulovaná spoločnosť na zemný plyn a elektrickú energiu v Spojených štátoch. Spoločnosť podniká v dvoch segmentoch – Gas Distribution Operations a Electric Operations. Poskytuje služby a prepravu zemného plynu pre domácich, obchodných a priemyselných zákazníkov; vyrába, prenáša a distribuuje elektrinu a ponúka veľkoobchodné a prenosové transakčné služby. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje dve uhoľné elektrárne s kapacitou 2 080 megawattov (MW); plynovú turbínu s kombinovaným cyklom s výkonom 571 MW; dve plynové elektrárne s výkonom 155 MW a dve vodné elektrárne s výkonom 10 MW. Poskytuje služby približne 4 miliónom zákazníkom v šiestich štátoch pod značkami Columbia Gas a NIPSCO a 500 000 zákazníkom elektriny v severnej časti štátu Indiana. Spoločnosť bola predtým známa ako NIPSCO Industries, Inc. a v apríli 1999 si zmenila názov na NiSource Inc. Spoločnosť NiSource Inc. bola založená v roku 1847 a ústredie má v Merrillville v štáte Indiana.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár