Occidental Petroleum Corporation (OXY:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Energetika Ropa

Ústredie: Houston, Texas, USA
Generálny riaditeľ: Vicki Hollub (29.4.2016 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1920
Výnosy: 53,28 miliárd
Sektor: energetika
Priemysel: integrovaná ropa a zemný plyn
Počet zamestnancov: 11 973
Adresa: 5 Greenway Plaza, Suite 110, Houston, TX, 77046-0521, USA
Telefónny kontakt: 713 215 7000
Webová stránka: www.oxy.com

Dividendový výnos: 1,21%

päťročný graf Occidental Petroleum Corporation, zdroj: GOOGLE


Ročná výplata (FWD): 0,72 dolárov
Výplatný pomer: 6,87%
Roky rastu: 1 rok
Posledná ohlásená dividenda: 0,18 dolárov
Ex dividend day: 8.6.2023
Dátum výplaty: 14.7.2023
Frekvencia výplaty: štvrťročne

História rastu dividend:

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Occidental Petroleum Corporation

Occidental Petroleum Corporation sa spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami zaoberá akvizíciou, prieskumom a rozvojom ropných a plynárenských nehnuteľností v Spojených štátoch, na Strednom východe, v severnej Afrike a Latinskej Amerike. Pôsobí v troch segmentoch: Oil and Gas, Chemical a Midstream and Marketing. Segment spoločnosti Oil and Gas skúma, vyvíja a vyrába ropu a kondenzát, kvapalný zemný plyn (NGL) a zemný plyn. Jej segment Chemical vyrába a predáva základné chemikálie, vrátane chlóru, lúhu sodného, chlórovaných organických látok, draselných chemikálií, etyléndichloridu, chlórovaných izokyanurátov, kremičitanov sodných a chloridu vápenatého; vinyly obsahujúce vinylchloridový monomér, polyvinylchlorid a etylén. Segment Midstream and Marketing zhromažďuje, spracováva, prepravuje, skladuje, nakupuje a predáva ropu, kondenzát, NGL, zemný plyn, oxid uhličitý a energiu. Tento segment obchoduje aj so svojimi aktívami, ktoré pozostávajú z prepravnej a skladovacej kapacity a investuje do subjektov. Occidental Petroleum Corporation bola založená v roku 1920 so sídlom v Houstone v Texase.

Zdroj: seekingalpha.com

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár