OGE Energy Corp. (OGE:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Oklahoma City, Oklahoma, USA
Generálny riaditeľ: Christine O. Woodworth
Dátum založenia: 1995
Spravované aktíva: 6,88 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: elektrické verejné služby
Počet zamestnancov: 2 360
Adresa: 321 North Harvey, PO Box 321, Oklahoma City, OK, 73101-0321, USA
Telefónny kontakt: 405 553 3000
Webová stránka: www.ogeenergy.com

Dividendový výnos: 4,68%

päťročný graf OGE Energy, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,61 dolárov
Výplatný pomer: 73,69%
Roky rastu: 2 roky
Posledná ohlásená dividenda: 0,40 dolárov
Ex dividend day: 9.7.2021
Dátum výplaty: 30.7.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj: seekingalpha

Profil spoločnosti OGE Energy

OGE Energy Corp. (OGE:NYSE) spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami pôsobí ako poskytovateľ energetických služieb, ktorý ponúka fyzické dodávky a súvisiace služby pre elektrinu a zemný plyn predovšetkým v juhovýchodnej časti USA. Pôsobí v dvoch segmentoch – Electric Utility a Natural Gas Midstream Operations. Segment Electric Utility generuje, prenáša, distribuuje a predáva elektrickú energiu. Tento segment poskytuje maloobchodné elektrické služby v 267 komunitách a ich susedných vidieckych a prímestských oblastiach a vlastní a prevádzkuje aktíva na výrobu uhlia, zemného plynu, vetra a slnečnej energie. Jeho obslužná oblasť pokrýva 30 000 štvorcových míľ v Oklahome a západnom Arkansase, vrátane Oklahoma City v Oklahome a Fort Smith, Arkansas. Segment Natural Gas Midstream Operations sa zaoberá zberom, spracovaním, prepravou a skladovaním zemného plynu; poskytovaním služieb zberu ropy a medzištátnych a vnútroštátnych prepravných a uskladňovacích služieb pre skladovanie a prepravu zemného plynu predovšetkým k jeho výrobcovi, elektrárni, miestnej distribučnej spoločnosti a koncovým priemyselným zákazníkom. K 31. decembru 2020 spoločnosť vlastnila a prevádzkovala vzájomne prepojené systémy na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie vrátane 15 výrobných staníc s celkovým výkonom 7 120 megawattov a prenosové systémy pozostávajúce zo 402 rozvodní a 5 122 štruktúrnych míľ liniek v Oklahome a 36 rozvodní a 277 štruktúrnych míľ liniek v Arkansase. Jej distribučné systémy zahŕňali 349 rozvodní; 29 443 míľ vzdušného vedenia; 3 202 míľ podzemného vedenia a 11 038 míľ podzemných vodičov v Oklahome, ako aj 29 rozvodní, 2 788 míľ vzdušného vedenia, 338 míľ podzemného vedenia a 669 míľ podzemných vodičov v Arkansase. Spoločnosť bola založená v roku 1902 a ústredie má v Oklahoma City v Oklahome.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár