OGE Energy (OGE:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Oklahoma City, Oklahoma, USA
Generálny riaditeľ: Robert Sean Trauschke
Dátum založenia: 1995
Spravované aktíva: 6,62 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: elektrina
Počet zamestnancov: 2 360
Adresa: 321 North Harvey, PO Box 321, Oklahoma City, OK, 73101-0321, USA
Telefónny kontakt: 405 553 3000
Webová stránka: www.ogeenergy.com

Dividendový výnos: 4,96%

päťročný graf Oge Energy, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,64 dolárov
Výplatný pomer: 74,29%
Roky rastu: 3 roky
Posledná ohlásená dividenda: 0,41 dolárov
Ex dividend day: 8.10.2021
Dátum výplaty: 29.10.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti OGE Energy

OGE Energy Corp. (OGE:NYSE) spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami pôsobí ako poskytovateľ energetických služieb, ktorý ponúka fyzické dodávky a súvisiace služby pre elektrickú energiu a zemný plyn predovšetkým v juho-centrálnych Spojených štátoch. Pôsobí v dvoch segmentoch –  Electric Utility a Natural Gas Midstream Operations. Segment Electric Utility generuje, prenáša, distribuuje a predáva elektrickú energiu. Tento segment poskytuje maloobchodne elektrické služby v 267 komunitách a ich priľahlých vidieckych a prímestských oblastiach a vlastní a prevádzkuje aktíva generujúce uhlie, zemný plyn, veternú a slnečnú energiu. Jeho servisná oblasť pokrýva 30 000 štvorcových míľ v Oklahome a západnom Arkansase vrátane Oklahoma City v Oklahome a Fort Smith, Arkansas. Segment Natural Gas Midstream Operations sa zaoberá zberom, spracovaním, prepravou a skladovaním zemného plynu; poskytovaním služieb uskladmnenia ropy a medzištátnych a vnútroštátnych prepravných a skladovacích služieb plynovodu predovšetkým jeho výrobcom, elektrárňam, miestnym distribučným spoločnostiam a konečným priemyselným zákazníkom. K 31. decembru 2020 spoločnosť vlastnila a prevádzkovala prepojené elektrické výrobné, prenosové a distribučné systémy vrátane 15 výrobných staníc s celkovou kapacitou 7 120 megawattov; prenosové systémy zahŕňajúce 402 rozvodní a 5 122 štruktúrnych míľ liniek v Oklahome a 36 rozvodní a 277 štruktúrnych míľ liniek v Arkansase. Jeho distribučné systémy zahŕňali 349 rozvodní; 29 443 míľ konštrukcie nadzemných vedení; 3 202 míľ podzemného potrubia; 11 038 míľ podzemných vodičov v Oklahome, ako aj 29 rozvodní, 2788 štruktúrnych míľ nadzemných vedení, 338 míľ podzemných vedení a 669 míľ podzemných vodičov v Arkansase. Spoločnosť bola založená v roku 1902 a má ústredie v Oklahoma City, Oklahoma.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár