Omnicom Group Inc.

Akcie Americké akcie Dividendy Služby

Spoločnosť Omnicom Group Inc. (OMC:NYSE) spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami poskytuje reklamné, marketingové a podnikové komunikačné služby. Poskytuje rad služieb v oblasti reklamy a riadenia vzťahov so zákazníkmi. Medzi služby spoločnosti patrí reklama, branding, obsahový marketing, poradenstvo v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, krízová komunikácia, vlastné publikovanie, analýza dát, správa databáz, digitálny / priamy marketing, digitálna transformácia, zábavný marketing, zážitkový marketing, terénny marketing, finančné / firemné podnikanie – obchodná reklama, grafika / digitálne zobrazovanie, marketing a komunikácia v zdravotníctve a dizajnové služby v obchodoch.

Spoločnosť sa teda delí do týchto 5-tich segmentov:

  • reklama
  • skúsenosť zákazníkov CRM
  • CRM Execution & Support
  • vzťahy s verejnosťou
  • zdravotná starostlivosť

História spoločnosti

Spoločnosť poskytuje viac ako 30 marketingových služieb v 1 500+ agentúrach. V roku 2019 sa všetky tri kreatívne siete Omnicom (DDB, BBDO a TBWA) umiestnili v prvej päťke na Medzinárodnom festivale kreativity v Cannes Lions 2019 a Omnicom bol už druhým rokom vyhlásený holdingovou spoločnosťou roka. Hlavné siete spoločnosti Omnicom Group Inc., poskytujú reklamu značkám ako je napríklad Snickers, McDonald a Pepsico.

Dividendový výnos: 3,61%

päťročný graf Omnicom Group, zdroj: GOOGLE

Príjmy spoločnosti

Príjmy spoločnosti Omnicom Group Inc. boli veľmi zasiahnuté pandémiou COVID-19, veľa spoločností z ich portfólia muselo znížiť svoje výdavky na reklamy, čo znamenalo pokles prijatých platieb za služby, ktoré spoločnosť poskytuje.

Avšak v segmente zdravotnej starostlivosti došlo k zvýšeniu príjmov, ale aj tak celkový pokles tržieb bol 11,9%. Čo znamenalo pokles z 14 953 miliónov dolárov v roku 2019 na 13 171 miliónov dolárov v roku 2020. Na obrázku tiež vidíme, že najväčší podiel na tržbách spoločnosti má segment reklamy, ktorý tvorí 56% príjmov spoločnosti.

Pozrime sa na reakciu managmentu (vedenia) spoločnosti na tento pokles príjmov. Vedenie zareagovalo najlepším možným spôsobom a podarilo sa im znížiť výdavky o takmer 10% z 12 831,4 miliónov dolárov v roku 2019 na 11 572,3 miliónov dolárov. Aj napriek zníženiu výdavkov došlo k poklesu čistého zisku a to o 30%.

Ku zníženiu výdavkov došlo hlavne v oblasti výplat a odmien. Ďalšie zníženie výdavkov je v oblasti produktov 3-tích strán. Avšak objavila sa nám tu nová negatívna položka, ktorá sa práve vzťahuje k výdavkom spojených s pandémiou COVID-19.

Krásna diverzifikácia príjmov spoločnosti medzi sektormi na trhu. Porovnanie medzi rokmi 2019 a 2020 vidíme navýšenie zastúpenia príjmov zo zdravotnej starostlivosti, ktorý v roku 2020 tvori 16% všetkých príjmov spoločnosti.

Spoločnosť podľa informácií v účtovnej závierke pozastavila program spätného odkúpenia akcií, čo je mierne negatívna správa. Vzhľadom k tomu ako prebiehalo spätné odkúpenie v predošlých rokoch je toto rozhodnutie vcelku rozumné. Týmto spôsobom spoločnosť vracala hodnotu akcionárom. 101% čistých ziskov bolo vrátených formou dividend alebo spätným odkúpením vlastných akcií.

Dlhy

Spoločnosť je zaťažená dlhom 5 811,2 miliónov dolárov, došlo tu k zvýšeniu oproti roku 2019, toto zvýšenie bolo spôsobené práve vydaním nových dlhopisov začiatkom roka 2020. Radi by sme tu vyzdvihli hodnotu 5600,5 miliónov dolárov, ktoré spoločnosť má v krátkodobých investíciách alebo na účte. Keď tieto hodnoty odpočítame, získame čistý dlh vo výške 210,7 miliónov dolárov. Tieto peniaze sú pre spoločnosť v podstate “drobné”.

Splatnosť dlhu spoločnosti je krásne rozdelená až do roku 2031, spoločnosť teda svoj dlh zvláda.

TOTAL DEBT / EBITDA

Príčinou nárastu tohto ukazovateľa je zníženie príjmov spôsobené pandémiou COVID-19, avšak očakávalo sa to horšie. Vedenie spoločnosti urobilo dobré rozhodnutia a tak vplyv reštrikcií a uzávierok zmiernili takmer na minimum. Avšak došlo tu k zlepšeniu pomerového ukazovateľa čistého dlhu / EBITDA, zapríčinené práve zvýšením hotovosti na účte spoločnosti.

Dividenda

Pri cene okolo 76 dolárov na akciu je dividendový výnos 3,6%, dividenda posledných 10 rokov rástla priemerným ročným tempom 9-11%. Výplatný pomer dividendy je 50%.

Spoločnosť dividendu vypláca už od roku 1998, avšak v priebehu finančnej krízy (2008) musela svoju dividendu znížiť.

Záver

Spoločnosť sa aktuálne predáva za P/E vo výške 17,5. Ide o najvyšší pomer P/E za posledných 13 rokov. Firma je aktuálne tak 15-20% nad svojou vnútornou hodnotou.

Porovnanie výkonosti akcie spoločnosti s indexom S&P500, od roku 1990 spoločnosť vzrástla o 2 260% a index o 1 060%. Akcie spoločnosti Omnicom group Inc. rástli posledných 30 rokov vyšším tempom ako index S&P500. Táto informácia je však veľmi zavádzajúca, pretože úspech v minulých rokoch neznamená zaručene úspech v rokoch budúcich.

Riziká spojené s investíciou do spoločnosti Omnicom group Inc.

Veľká otázka je, kedy sa celá situácia ohľadom pandémie COVID-19 upokojí. Koľko zákazníkov tejto spoločnosti tento „lockdown“ a zatvorenie prevádzok vydrží. Strata akéhokoľvek veľkého zákazníka
spoločnosti by mohla znamenať výpadok príjmu a tým možné zníženie dividendy. Lebo v roku 2020 predstavovalo 100 najväčších zákazníkov približne 54% tržieb.

Spoločnosť sa pohybuje tiež vo veľmi konkurenčnom prostredí, čo sa týka marketingu a reklamy je veľký konkurent Facebook Inc. Spoločnosť však stále investuje do vývoja svojich marketingových a reklamných segmentov, ako je napríklad investícia do umelej inteligencie, ktorá má pomôcť nájsť viac potencionálnych zákazníkov – napríklad ako je investícia do spoločnosti Smart digital v roku 2019.

Zdroj: investicnigramotnost

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár