Physicians Realty Trust (DOC:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality

Ústredie: Wisconsin, USA
Generálny riaditeľ: John T. Thomas
Dátum založenia: 2013
Spravované aktíva: 4,15 miliárd
Sektor: REIT
Priemysel: zdravotnícke REIT
Počet zamestnancov: 81
Adresa: 309 North Water Street, Suite 500, Milwaukee, WI, 53202, USA
Telefónny kontakt: 414 367 5600
Webová stránka: www.docreit.com

Dividendový výnos: 4,89%

päťročný graf Physicians Realty Trust, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,92 dolárov
Výplatný pomer: 87,36%
Roky rastu: 1 rok
Posledná ohlásená dividenda: 0,23 dolárov
Ex dividend day: 3.1.2022
Dátum výplaty: 18.1.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Physicians Realty Trust

Physicians Realty Trust (DOC:NYSE) je samoriadená zdravotnícka realitná spoločnosť zameraná na získavanie, selektívny vývoj, vlastníctvo a správu zdravotníckych nehnuteľností, ktoré sú prenajímané lekárom, nemocniciam a systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť investuje do nehnuteľností, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť prostredníctvom štruktúry UPREIT, v ktorej jej nehnuteľnosti vlastní Physicians Realty L.P., komanditná spoločnosť v Delaware, priamo alebo prostredníctvom komanditných spoločností, spoločností s ručením obmedzeným alebo iných dcérskych spoločností. Spoločnosť je jediným generálnym partnerom prevádzkového partnerstva a k 30. septembru 2020 vlastnila približne 97,4 % jednotiek OP.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár