PNM Resources (PNM:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Albuquerque, New Mexico, USA
Generálny riaditeľ: Patricia K. Collawn (1.1.2012 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1882
Spravované aktíva: 3,95 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: elektrina
Počet zamestnancov: 1 646
Adresa: 414 Silver Avenue SW, Albuquerque, NM, 87102-3289, USA
Telefónny kontakt:
505 241 2700
Webová stránka: www.pnmresources.com

Dividendový výnos: 3,02%

päťročný graf PNM Resources, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,39 dolárov
Výplatný pomer: 51,70%
Roky rastu: 10 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,35 dolárov
Ex dividend day: 26.10.2022
Dátum výplaty: 10.11.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti PNM Resources

PNM Resources, Inc. (PNM:NYSE), prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, poskytuje elektrinu a elektrické služby v Spojených štátoch. Pôsobí prostredníctvom segmentov Public Service Company of New Mexico (PNM) a Texas-New Mexico Power Company (TNMP). Segment PNM sa zaoberá výrobou, prenosom a distribúciou elektriny. Segment vyrába elektrinu pomocou uhlia, zemného plynu a ropy, jadrového paliva, solárnych, veterných a geotermálnych zdrojov energie. K 31. decembru 2021 tento segment vlastnil alebo si prenajímal zariadenia s celkovou čistou výrobnou kapacitou 2 168 megawattov; vlastnil 3 426 míľ elektrických prenosových vedení, 5 751 míľ distribučných nadzemných vedení, 5 765 míľ podzemných distribučných vedení a 250 rozvodní. Segment tiež vlastní a prenajíma komunikačnú, kancelársku a inú techniku, kancelárske priestory, vozidlá a nehnuteľnosti. Segment TNMP poskytuje regulované prenosové a distribučné služby. K 31. decembru 2021 segment vlastnil 983 míľ nadzemných elektrických prenosových vedení, 7 297 míľ nadzemných rozvodov, 1 408 míľ podzemných rozvodov a 113 rozvodní. Segment tiež vlastní a prenajíma vozidlá, servisné zariadenia a kancelárske priestory na celom svojom území. Spoločnosť obsluhuje približne 806 000 rezidenčných, komerčných a priemyselných zákazníkov a koncových užívateľov elektriny v Novom Mexiku a Texase. Spoločnosť PNM Resources, Inc. bola založená v roku 1882 a jej ústredie sa nachádza v Albuquerque v Novom Mexiku.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár