Pravidelné fondy

 Spoločnosť FondRočný výnosStupeň rizikaTyp fondu 
1.Amundi Fund Solutions - Diversified Growth4.38%4zmiešaný fond
2.ČSOB Rastový o.p.f.4.04%4zmiešaný fond
3.VB AM - Dynamické portfólio3.37%4zmiešaný fond
4.Tempo Progresívny profil3.05%nie je k dispozíciizmiešaný fond
5.Generation X - Vyvážený profil3.05%nie je k dispozíciizmiešaný fond
6.Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD2.60%3dlhopisový fond
7.Rytmus P5 - Balancované plus2.53%3zmiešaný fond
8.AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.2.36%3zmiešaný fond
9.ČSOB Vyvážený o.p.f.1.74%4zmiešaný fond
10.Sporenie TB Vzdelanie Balanced fond1.60%3zmiešaný fond
11.AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.1.56%3zmiešaný fond
12.Tempo Defenzívny profil1.45%nie je k dispozíciizmiešaný fond
13.AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.1.37%3zmiešaný fond
14.Rytmus P1 - Konzervatívne1.36%3dlhopisový fond
15.KBC Renta Slovakrenta1.31%3dlhopisový fond
16.RYTMUS S5+ Defenzívne1.13%2dlhopisový fond
17.Archipel Portfolio Pro November 901.06%4zmiešaný fond
18.Sporenie TB Vzdelanie Smart fond1.05%3zmiešaný fond
19.AM SLSP Eurový dlhopisový fond0.86%2dlhopisový fond
20.Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)0.74%5dlhopisový fond
21.RYTMUS S7+ Vyvážené0.70%4zmiešaný fond
22.KBC Renta Eurorenta0.51%3dlhopisový fond
23.AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.0.10%3zmiešaný fond
24.Rytmus P4 - Extra konzervatívne0.07%2dlhopisový fond
25.U invest - Dynamická stratégia0.00%4zmiešaný fond
26.Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities EUR0.00%6zmiešaný fond
27.Archipel Portfolio Pro February 95-0.06%4zmiešaný fond
28.Rytmus P2 - Balancované-0.09%3zmiešaný fond
29.ČSOB Dlhopisový o.p.f.-0.61%2dlhopisový fond
30.Sporenie TB Vzdelanie Dlhopisový fond-0.69%2dlhopisový fond

zdroj: Finančný Kompas

aktualizované: Október 2019