Predstavujeme akcie najväčších amerických bánk

Akcie Americké akcie Banky Dividendy

Štyri banky z USA sa vďaka poslednej kríze tešili veľkej pozornosti investorov a médií. Veľké banky dostali tvrdý úder počas najhoršieho hospodárskeho poklesu za niekoľko desaťročí.

Tieto dni však už dávno uplynuli a najväčšie banky generujú rast ziskov ako nikdy predtým. Mnoho veľkých bánk sa plne zotavilo a niektoré sa vrátili k vyplácaniu dividend akcionárom.

Wells Fargo & Company (WFC:NYSE)

Spoločnosť Wells Fargo bola založená v roku 1852. Dnes poskytuje bankovníctvo, investície, hypotéky a produkty spotrebiteľského a komerčného financovania prostredníctvom viac ako 8 000 pobočiek v 42 krajinách.

Wells Fargo (WFC:NYSE) má aktíva vo výške 2 biliónov dolárov a ročný obrat dosahuje takmer 85 miliárd dolárov. Trhová kapitalizácia spoločnosti Wells Fargo je 215 miliárd dolárov, čo z nej robí tretiu najväčšiu banku v USA.

Vedenie spoločnosti Wells Fargo vykázalo trochu slabé výsledky za tretí štvrťrok.

Nedávne, ostré pohyby v dlhodobých nižších sadzbách významne poškodili schopnosť banky vytvárať úrokové výnosy. Čistý úrokový výnos, čiže NII, klesol z predchádzajúceho štvrťroku o takmer pol miliardy dolárov na 11,6 miliardy dolárov. Spoločnosť Wells Fargo (WFC:NYSE) utrpela preceňovaním súvahy v dôsledku inverzie výnosovej krivky a vyššej amortizácie prémií cenných papierov zabezpečených hypotékou. Tieto faktory boli čiastočne kompenzované ďalším predajným dňom počas štvrťroka a priaznivým rastom a mixom súvahy. Ukázalo sa však, že vedenie spoločnosti Wells Fargo bojuje so súčasným prostredím úrokových sadzieb.

ročný graf WELLS FARGO, zdroj: GOOGLE

Čistá úroková marža čiže NIM klesla oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 16 bázických bodov na 2,66%. V porovnateľnom období minulého roka sa znížila z 2,94%. Vzhľadom k silnej expozícii v tradičnom požičiavaní bola inverzia výnosovej krivky výzvou. Kvalita úverov zostáva i naďalej vysoká, pretože čisté zúčtovanie činilo v minulom štvrťroku iba 0,27% priemernej celkovej pôžičky, čo bolo do značnej miery v súlade s nedávnymi obdobiami.

Priemerné úvery sa v treťom štvrťroku čiastkovo zvýšili na 950 miliárd dolárov, pretože komerčné úvery boli rovnaké, ale spotrebiteľské úvery sa mierne zvýšili. Priemerné vklady vzrástli o 22 miliárd na 1,3 bilióna dolárov, pretože komerčné i spotrebiteľské vklady fungovali dobre. Priemerné vkladové náklady však predstavovali 71 bázických bodov, čo je obrovský nárast oproti minuloročnej hodnote 24 bps minulého roka. Wells Fargo (WFC:NYSE) prevádzkuje propagačné kurzy a ponuky, a hoci priťahuje vklady, robí to tak za vysokú cenu. Zisk na akciu dosiahol 0,92 dolárov, čo je o 10% menej ako 1,13 dolárov v minulom treťom štvrťroku.

Aj napriek náročnému štvrťroku je vidieť akcie Wells Fargo ako atraktívne vďaka vysokému dividendovému výnosu 3,8% a očakávanému rastu EPS 5% ročne. Veľmi malá podpora z rastu ocenenia zvýši predpokladané celkové očakávané výnosy na takmer 9% ročne počas nasledujúcich piatich rokov.

Aj keď Wells Fargo (WFC:NYSE) má určité problémy, sú akcie lacné a s veľkým dividendovým výnosom, ktorý je dnes najvyšším z veľkých bánk.

Citigroup (C:NYSE)

Citigroup pôsobí v bankovníctve od roku 1812, kedy bola známa ako City Bank of New York. Tento skromný začiatok nakoniec ustúpil globálnej moci so záujmom o kreditné karty, komerčné bankovníctvo, obchodovanie a celý rad súvisiacich činností.

Dnes má Citygroup (C:NYSE) tisíce pobočiek po celom svete a trhovú kapitalizáciu 161 miliárd dolárov, čo z nej robí najmenšiu z veľkých bánk v tomto článku.

Citygroup (C:NYSE) mala rozhodne najdlhšiu cestu k zotaveniu z finančnej krízy v roku 2008. Akcie sa počas najhoršej krízy krátko prepadli pod 1 dolár, ale poskytnutá pomoc a roky ekonomického rastu sa nakoniec vyplatili.

Citygroup (C:NYSE) je v oveľa lepšom stave, než tomu bolo v posledných rokoch. Nedávno zverejnené výsledky za tretí štvrťrok skutočne ukázali, že pokračuje v dosahovaní svojich cieľov silnej súvahy, vyváženého výhľadu rastu a rizík.

Celkové tržby medziročne vzrástli o 1%, a to vďaka 3% nárastu tržieb z inštitucionálnych klientov a rovnako aj z globálneho spotrebiteľského bankovníctva. Výdavky vzrástli o 1%, pretože miera efektívnosti Citi dosiahla v 3. štvrťroku 56,3%, čo je zhruba v súlade s ostatnými nedávnymi obdobiami, ako aj konkurentmi bankových centier. Celkové náklady na úvery sa v treťom štvrťroku zvýšili o 6%, pretože čisté úverové straty vzrástli o 9%, ale to bolo čiastočne kompenzované uvoľnením úverových rezerv.

Prevádzkový príjem sa vďaka týmto faktorom medziročne znížil o 1%. Rezerva Citi na dane z príjmu klesla o 27% vďaka nižšej efektívnej sadzbe, ktorá zaznamenala príjmy po zvýšení daní o 7%. Čistý zisk vzrástol v treťom štvrťroku takmer o 20% na 2,07 dolárov na akciu.

Globálne trendy v oblasti spotrebiteľského bankovníctva zostávajú pre Citigroup zdravé a podporujú budúci rast.

ročný graf CITYGROUP, zdroj: GOOGLE

Citygroup (C:NYSE) odkúpila späť 76 miliónov akcií v treťom štvrťroku v rámci svojho ročného programu rentability kapitálu, okrem nedávneho zvýšenia dividend na 2,04 dolárov za rok. Celkové aktíva sa v treťom štvrťroku medziročne zvýšili o 5%, zatiaľ čo úvery vzrástli o 2% a vklady vzrástli o 8%. Pomer úverov k vkladom Citi bol v treťom štvrťroku len 64%, čo ponechalo dostatok priestoru pre ďalší rast výnosov.

Kapitálové ukazovatele banky zostávajú v posledných rokoch vo vynikajúcom stave napriek desiatkam miliárd dolárov návratnosti kapitálu v posledných rokoch. Pomer Tier 1 spoločného kapitálu Citi je 11,6%, v minulom roku v podstate stagnuje. Jeho doplnkový pákový pomer je 6,3% oproti minuloročným 6,5%. Účtovná hodnota medziročne vzrástla o 11% a hmotná účtovná hodnota na akciu od minulého obdobia dosiahla rastu o 12% na 69,03 dolárov. Po silnom výsledku za tretí štvrťrok sa zvýšil odhad zisku na akciu pre tento rok z 7,50 na 7,70 dolárov.

História zisku na akciu je zahalená obrovským bojom po kríze. Roky tvrdej práce sa však vyplatili a zisky sa postupom času stále zvyšovali. Je predpoklad, že Citi v roku 2019 zarobí 7,70 dolárov na akciu a potom ročne narastie o 8,0%, poháňaný množstvom faktorov.

Predpokladá sa, že Citygroup (C:NYSE) bude aj naďalej zvyšovať tržby, pretože zhromažďuje lacné vklady a starostlivo ich požičiava, čo vedie k primeraným stratám a priaznivým maržiam. To bol prípad výsledkov za tretí štvrťrok. Okrem toho by odkúpenie akcií malo každoročne znižovať počet akcií. Marže boli zdrojom rastu zisku a to by malo platiť aj naďalej, kým sa výnosová krivka neprestane vyrovnávať alebo invertovať.

Investori by si mali uvedomiť, že aj v nedávnom búrlivom prostredí úrokových sadzieb si Citi vedie veľmi dobre. Citi nie je tak zviazaná s tradičnými pôžičkami ako väčšina ostatných bánk, takže výnosová krivka nie je tak kritická, ale náklady na vklady sú mimoriadne dôležité pre jej masívny obchod s kreditnými kartami. Metriky ziskovosti pre rok 2019 však zostávajú silné.

Dividenda bola počas finančnej krízy v podstate zrušená, ale po 13% zvýšení na začiatku tohto roku je späť na 2,04 dolára na akciu. Očakávame pokračujúci silný rast dividend, čo pridáva na atraktivite akcií Citigroup.

Pri súčasnom dividendovom výnose 2,8%, ju už možno považovať za dividendovú akciu. A v nasledujúcich rokoch sa očakáva, že výplaty výrazne porastú a to vďaka zdravému výplatnému pomeru spoločnosti a pozitívnemu výhľadu rastu EPS.

Súčasný násobok ceny a zisku 9 je výrazne pod historickým priemerom 10,5 a v dôsledku toho sa považujú akcie za atraktívne ocenené. Priemerné ocenenie Citygroup (C:NYSE) je niekoľkonásobne nižšie ako konkurencia. Vzhľadom k tomu, ako sú akcie dnes lacné, očakávame, že v budúcnosti bude rastúce ocenenie rapídne zvyšovať celkový výnos.

Predpokladá sa celkový výnos vo výške 12% ročne, skladajúci sa zo súčasného 2,8% dividendového výnosu, 8% rastu zisku na akciu a rastúceho ocenenia.

Citygroup (C:NYSE) vyzerá príťažlivo pre tých, ktorí hľadajú rast aj rastúce dividendy. Vidíme Citi ako najatraktívnejšiu z najväčších amerických bánk v dnešnej dobe a v dôsledku toho sú akcie „buy“.

Zdroj: IG, suredivided

Ohodnoť článok

Pridaj komentár