Prospect Capital Corporaton (PSEC:NASDAQ)

Akcie Americké akcie Dividendy Financie všetky články

Ústredie: New York, New York, USA
Generálny riaditeľ: John Barry
Dátum založenia: 2004
Spravované aktíva: 3,53 miliárd
Sektor: finančný 
Priemysel: správa aktív a depozitné banky
Počet zamestnancov:
Adresa: 10 East 40th Street, 42nd Floor, New York, NY, 10016, USA
Telefónny kontakt: 212 448 0702
Webová stránka: www.prospectstreet.com

Dividendový výnos: 7,89%

päťročný graf Prospect Capital, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,72 dolárov
Výplatný pomer: 98,63%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,06 dolárov
Ex dividend day: 25.6.2021
Dátum výplaty: 22.7.2021
Frekvencia: mesačne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Prospect Capital Corporation

Prospect Capital Corporation (PSEC:NASDAQ) je spoločnosť zameraná na rozvoj podnikania. Špecializuje sa na stredný trh, financovanie, neskoršiu fázu, rozvíjajúci sa rast, odkúpenie pomocou pákového efektu, refinancovanie, akvizície, rekapitalizácie, obrat, rastový kapitál, rozvoj, kapitálové výdavky a tranže podriadeného dlhu kolateralizovaných pôžičkových záväzkov, termínované pôžičky s hotovostným tokom, trhové pôžičky a preklenovacie transakcie. Realizuje tiež investície do nehnuteľností, najmä v triede aktív nehnuteľností na bývanie. Fond poskytuje zabezpečený dlh, prioritný dlh, prioritné a zabezpečené pôžičky, unitranche dlh, prvé a druhé záložné právo, súkromný dlh, súkromný kapitál, kapitálové investície. Zameriava sa na primárny vznik a sekundárne pôžičky / portfóliá a investuje v situáciách, ako je financovanie dlhu pre sponzorov private equity, akvizície, rekapitalizáciu dividend, financovanie rastu, preklenovacie pôžičky, termínované pôžičky v hotovosti, financovanie / investície do nehnuteľností. Zameriava sa tiež na investície do malých a stredných súkromných spoločností a nie do veľkých verejných spoločností. Fond zvyčajne investuje vo všetkých priemyselných odvetviach s osobitnými odbornými znalosťami v energetickom a priemyselnom sektore. Investuje do letectva a obrany, chemikálií, služieb konglomerátu, služieb pre spotrebiteľa, ekologických služieb, elektroniky, finančných služieb, strojov, výroby, médií, liečiv, maloobchodu, softvéru, špeciálnych minerálov, textilu a kože, dopravy, výroby ropy a zemného plynu, výroby uhlia, materiálov, priemyslu, spotrebného tovaru, informačných technológií, verejných služieb, potrubí, skladovania, výroby a rozvodu energie, obnoviteľnej a čiste energie, služieb ropných polí, zdravotníctva, potravín a nápojov, vzdelávania či obchdoných služieb. Preferuje investície v USA a Kanade. Fond sa snaží investovať 10 až 500 miliónov dolárov na transakciu do spoločností s EBITDA medzi 5 a 150 miliónmi dolárov, hodnotou predaja medzi 25 a 500 miliónmi dolárov a podnikovou hodnotou medzi 5 a 1 000 miliónmi dolárov. Fond tiež koinvestuje do väčších obchodov. Fond sa snaží získať kontrolu nad poskytovaním viacerých úrovní kapitálovej štruktúry.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár