Rebríček 4 veľkých zdravotníckych REIT-ov 5/5 (1)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality Zdravotníctvo

Druhá časť

Dividendoví investori sa často obracajú na fondy na investovanie do nehnuteľností alebo teda REIT, pretože tieto akcie majú zvyčajne veľmi vysoké výnosy. Ak sa konkrétnejšie pozrieme na určitú časť odvetvia REIT, máme pocit, že špička tohto odvetvia zameraného na REIT v oblasti zdravotnej starostlivosti je pre týchto investorov veľmi atraktívny.

Populácia v USA naďalej starne, pričom u osôb nad 80 rokov sa predpokladá, že do roku 2030 budú tvoriť viac ako polovicu populácie krajiny. Mnoho z týchto ľudí bude s pribúdajúcim vekom vyžadovať bývanie a lekárske ošetrenie.

Spojte túto skutočnosť s nedostatkom zdravotníckych nehnuteľností a ekonomický výhľad pre hlavné REIT v oblasti zdravotnej starostlivosti je veľmi sľubný.

Tento článok zoradí najväčšie štyri REIT v zdravotníctve podľa potenciálu celkovej návratnosti počas nasledujúcich piatich rokov.

Tieto najlepšie fondy sú:

  • Welltower (NYSE:WELL)
  • Healthpeak Properties (NYSE:PEAK)
  • Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)
  • National Health Investors (NYSE:NHI)

Dividendový výnos: 7,04%

päťročný graf Omega Healthcare, zdroj: GOOGLE

Omega Healthcare Investors (OHI:NYSE)

Spoločnosť Omega Healthcare Investors Inc. (OHI) prevádzkuje dva obchodné segmenty, kvalifikované ošetrovateľstvo a domovy dôchodcov. Ošetrovateľstvo prispieva drvivou väčšinou ziskov.

Rastúca potreba služieb zdravotnej starostlivosti pre starnúce obyvateľstvo bude ťahačom, aj keď Omega nie je tak diverzifikovaná ako iné mená v tomto odvetví, pretože sa spolieha na kvalifikované ošetrovateľské zariadenia. Fond vydržal pandémiu COVID-19 pomerne dobre, pretože dosiahol takmer všetky splatné nájomné, splatné v poslednom kvartáli.

FFO spoločnosti Omega sa za posledné desaťročie zúročiloNo to  s tempom takmer 6%, ale veľká časť tohto rastu nastala v prvých niekoľkých rokoch. Vzhľadom na nedávne výsledky je pravdepodobné, že fond do roku 2026 porastie v konečnom dôsledku o 2% ročne.

To, čo pravdepodobne robí Omegu atraktívnou investíciou, je jej značný dividendový výnos, ktorý predstavuje 7,1%. Aj napriek miernemu zníženiu dividendy v minulom roku sa dividenda spoločnosti Omega od roku 2011 zvýšila o viac ako 5%.

Ak sa spoločnosť Omega obchoduje okolo 37 dolárov, akcia sa obchoduje na úrovni 11,4-násobku odhadu FFO na úrovni 3,25 dolárov pre rok 2021. Akcia sa od roku 2011 obchoduje s priemerným pomerom cena / FFO na hodnote 12. Ocenenie by sa mohlo v priebehu celého roka ročne zvýšiť o 1% k celkovým výnosom nasledujúce pol desaťročie.

Očakáva sa, že spoločnosť Omega môže poskytnúť celkový výnos 10,1%, a to predovšetkým vďaka výnosu 7% a nízkym jednociferným príspevkom z rastu FFO a viacnásobnej expanzie. Omega sa odporúča ako nákup. 

Dividendový výnos: 5,96%

päťročný graf National Health Investors, zdroj: GOOGLE

National Health Investors (NHI:NYSE)

Spoločnosť National Health Investors vlastní a prevádzkuje zariadenia samostatného bývania, budovy zdravotníckych kancelárií a bytové domy pre seniorov. Fond využíva na získanie majetku rôzne spôsoby financovania, napríklad spoločné podnikanie a spätný lízing.

National Health je jedným z diverzifikovanejších zdravotníckych REIT-ov, ktorý poskytuje fondu určitú ochranu v prípade ťažkostí v jej oblasti podnikania. Rôzne spôsoby investovania tiež umožňujú spoločnosti National Health byť kreatívnou pri hľadaní atraktívnych nehnuteľností na kúpu. Fond by mal byť schopný do roku 2026 zvýšiť svoje FFO o 5,5% vďaka svojmu obchodnému modelu.

Na rozdiel od iných mien na tomto zozname, National Health nebol nútený znižovať svoje dividendy. Fond v skutočnosti zvýšil svoju dividendu už 19 rokov po sebe. Dividenda má za posledné desaťročie zloženú ročnú mieru rastu 5% a výnosy z akcií 5,9%.

Predpokladá sa, že spoločnosť National Health vyprodukuje FFO vo výške 5,50 dolárov v roku 2021. S akciami, ktoré sa obchodujú okolo 75 dolárov, má spoločnosť National Health pomer cena / FFO 13,5. Cieľová cena / FFO 13,8 pre rok 2026, čo by znamenalo malý prírastok 0,4% k celkovým výnosom z rozširujúceho sa násobku.

Očakáva sa, že celkové výnosy pre National Health budú 11,8% hlavne z dôvodu rastu FFO a dividendového výnosu, hoci faktorom bude aj zväčšujúci sa násobok. Za súčasnú cenu nie je National Health iba kúpou, ale fond je aj obľúbenejším menom v priestore REIT v zdravotníctve.

Zdroj: investorplace

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár