Rebríček 4 veľkých zdravotníckych REIT-ov

Akcie Americké akcie Dividendy Reality Zdravotníctvo

Prvá časť

Dividendoví investori sa často obracajú na fondy na investovanie do nehnuteľností alebo teda REIT, pretože tieto akcie majú zvyčajne veľmi vysoké výnosy. Ak sa konkrétnejšie pozrieme na určitú časť odvetvia REIT, máme pocit, že špička tohto odvetvia zameraného na REIT v oblasti zdravotnej starostlivosti je pre týchto investorov veľmi atraktívny.

Populácia v USA naďalej starne, pričom u osôb nad 80 rokov sa predpokladá, že do roku 2030 budú tvoriť viac ako polovicu populácie krajiny. Mnoho z týchto ľudí bude s pribúdajúcim vekom vyžadovať bývanie a lekárske ošetrenie.

Spojte túto skutočnosť s nedostatkom zdravotníckych nehnuteľností a ekonomický výhľad pre hlavné REIT v oblasti zdravotnej starostlivosti je veľmi sľubný.

Tento článok zoradí najväčšie štyri REIT v zdravotníctve podľa potenciálu celkovej návratnosti počas nasledujúcich piatich rokov.

Tieto najlepšie fondy sú:

  • Welltower (NYSE:WELL)
  • Healthpeak Properties (NYSE:PEAK)
  • Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)
  • National Health Investors (NYSE:NHI)

Dividendový výnos: 3,19%

päťročný graf Welltower, zdroj: GOOGLE

Welltower (WELL:NYSE)

Welltower má tri obchodné segmenty: bývanie pre dôchodcov, leasingy a ambulantné lekárske služby.

Prevádzkové prostriedky Welltoweru, alebo teda FFO, sa za posledné desaťročie takmer nezastavili. Tempo rastu je iba 0,4%, ale veľa z toho je dôsledkom zvyku fondu vydávať akcie na financovanie akvizícií, čo je medzi spoločnosťami REIT veľmi bežné. Po zohľadnení počtu akcií sa FFO od roku 2011 zvýšilo o 8,6%.

Pandémia COVID-19 postihla tiež podnikanie fondu. Welltower predáva nehnuteľnosti, ktoré nepovažuje za kľúčové pre svoju budúcnosť. Odhadovaná miera rastu FFO do roku 2026 je iba 1,2%.

Pred pozastavením rastu dividend v roku 2018 spoločnosť Welltower zvýšila svoju dividendu už 14 rokov po sebe. To nebol žiadny malý počin, najmä ak vezmeme do úvahy zvýšenie počtu akcií. Fond bol nútený znížiť svoju dividendu, pričom akcionári dostali v roku 2020 takmer 30%-né dividendy, čo dosiahli v roku 2019.

Akcie v súčasnosti dosahujú výnosy 3,2%, čo je významná prirážka k priemernému výnosu 1,4% v prípade indexu S&P 500.

Welltower sa obchoduje okolo 75 dolárov. Očakáva sa, že fond vyprodukuje FFO vo výške 2,94 dolárov na rok 2021, čo poskytne akcii pomer cena / FFO 25,9. To znamená, že obrátenie ocenenia by mohlo byť značnou prekážkou celkových výnosov, ak by sa akcie mali obchodovať s viacnásobným cieľom FFO 13,5.

Do roku 2026 sa predpokladá, že ocenenie bude 12,2% proti ročnému výnosu. Preto je táto akcia považovaná za nadhodnotenú. 

Celkovo sa očakáva, že Welltower v nasledujúcich piatich rokoch stratí 7,3% ročne. Akcia je hodnotená ako predaj a dnes je to najmenej atraktívna zdravotná starostlivosť. Nízka miera rastu FFO a slušný výnos budú viac ako vyvážené obrátením ocenenia.

Dividendový výnos: 3,51%

päťročný graf Healthpeak Properties, zdroj: GOOGLE

Healthpeak Properties (PEAK:NYSE)

Healthpeak Properties, formálne známy ako HCP, je najväčší REIT v zdravotníctve v krajine. Fond prevádzkuje viac ako 620 nehnuteľností, vrátane nehnuteľností využívaných pre biologické vedy, seniorské bývanie a lekárske kancelárie.

Spoločnosť Healthpeak Properties prešla za posledných pár rokov významnou reštrukturalizáciou svojho podnikania a za toto časové obdobie odpredala viac ako 150 nehnuteľností. To viedlo k niekoľkým poklesom jeho prevádzkových prostriedkov, čiže FFO, ktoré sa od roku 2011 znížilo o 3,6%.

Fond má niektoré pozitíva, ktoré pracujú v jeho prospech. Po prvé, Healthpeak Properties zostáva najväčším menom vo svojom odvetví aj po predaji vedľajších aktív. Fond tiež získava takmer všetky svoje zisky zo zdrojov súkromných platiteľov, čo znamená, že je nezávislí od spoločnosti Medicare a Medicaid. Očakáva sa preto rast FFO na úrovni 5% ročne do roku 2026 oproti očakávanému FFO vo výške 1,58 dolára na akciu v roku 2021.

Spoločnosť Healthpeak Properties od roku 2016 trikrát znížila dividendu, takže rast výnosov z fondu nie je zárukou. Akcie majú výnos 3,7%.

S akciami, ktoré sa obchodujú okolo 33 dolárov, sa Healthpeak Properties obchoduje za 20,9-násobok odhadov FFO. Pre kontext má cena / FFO od roku 2011 hodnotu 15,3. Vrátenie tohto ocenenia by znížilo ročné výsledky o 3,1% na nasledujúcich päť rokov.

Očakáva sa, že Healthpeak Properties ponúkne celkový výnos 5,6% ročne v priebehu nasledujúcich piatich rokov, pretože 5%-ná miera rastu FFO a 3,7%-ný dividendový výnos sú čiastočne kompenzované nízkym protichodným ocenením v podobe jednomiestneho ocenenia.

Zdroj: investorplace

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár