Reit’s: Iron Mountain Inc. (IRM:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality Služby

Prednedávnom znížila Bank of America rating firmy Iron Mountain (IRM:NYSE) z dôvodu zlých hospúodárskych výsledkov v poslednom štvrťroku, predovšetkým kvôli klesajúcej cene uskladnenia a recyklovania papiera. Takže je na čase sa opäť na „železnú horu“ bližšie pozrieť či je táto firma vhodná do portfólia „value investora“. Zaujímavé je, že banka Bank of America rating IRM znížila, ale naopak banka Wells Fargo rating IRM zvýšila o celých 20% s cieľovou cenou 38 dolárov za akciu. Ratingová agentúra Moodys Investors Service spoločnosti Iron Mountain na začiatku júla tiež upravila rating z negatívneho na stabilný (BA3).

Iron Mountain (IRM:NYSE) spadá do REIT’s sektora. Deväť rokov po sebe pravidelne zvyšuje dividendu a tak patrí medzi dividendových vyzývateľov (Dividend Challengers), čo sú firmy, ktoré vyplácajú a každý rok zvyšujú dividendu 5-9 rokov v rade.

Portfólio

Približne 63% príjmov spoločnosti Iron Mountain (IRM:NYSE) generuje ukladanie dokumentov (asi 82% ziskov), 35% príjmov generujú služby (asi 18% ziskov) a skartácie a ostatné služby predstavujú približne 10,3% príjmov.

Skartovacie služby (časť tržieb za služby) predstavujú asi 400 miliónov dolárov v ročných príjmoch spoločnosti, ktoré sú vo výške 4 miliardy dolárov ročne = teda asi 10%.

Vedenie spoločnosti Iron Mountain (IRM:NYSE) v posledných niekoľkých kvartáloch sa snaží odísť od pôvodného firemného modelu uskladňovania a skartácie papierových dokumentov, k novej „modernej“ technológii skladovania dokumentov v dátových centrách, čo je segment s vyšším rastom.

Tu je však malý problém v odhade, pretože vedenie vo svojich štvrťročných správach neuvádzajú svoje vlastné odhady skladovania a skartácie, takže sa vlastne nedá nijako určiť, ako bude firemný model a predovšetkým zisk, ovplyvnený zmenou cien papiera. Každý zákazník Iron Mountain (IRM:NYSE) má totiž vlastnú zmluvu, ktoré sú neverejné, takže na akom základe sa Bank of America rozhodla znížiť cenový cieľ z 33 dolárov za akciu na 25 dolárov, teda o celých 22%, je úplnou záhadou.

päťročný graf IRON MOUNTAIN INC., zdroj: FINANZEN100

Skutočná hodnota Iron Mountain

Bank of America a ďalší analytici, však zabúdajú na jednu základnú vec, ktorá má pre spoločnosť Iron Mountain značnú hodnotu a tou sú nehnuteľnosti vo vlastníctve firmy.

Iron Mountain (IRM:NYSE) vlastní 314 nehnuteľností o cca 2,7 miliónov metrov štvorcových. Vlastné zariadenia majú v priemere 87 000 metrov štvorcových, v porovnaní s prenajatými zariadeniami, ktoré majú v priemere 49 000 metrov štvorcových.

Ak by napr. spoločnosť IRM predala (spätne prenajala) všetkých 314 nehnuteľností za nájomné vo výške 6,50 dolárov za meter štvorcový a 8% cap rate (čo je primerané k ratingu BB-), tak by sme dostali 2,4 miliardy USD.

Ak by sa spoločnosť Iron Mountain rozhodla speňažiť celé svoje vlastné portfólio a spätne prenajať tieto budovy iným spoločnostiam, ako napr. Realty Income (O:NYSE) alebo W.P. Carey (WPC:NYSE), tak by to vynieslo asi 2,5 miliardy dolárov, ktoré by spoločnosť mohla investovať do dátových centier s vyšším rastom.

Dosť odvážne až prehnané ?

Iron Mountain (IRM:NYSE) vlastní tiež 13 budov, v ktorých prevádzkuje dátové centrá. A má vo výstavbe ďalšie projekty dátových centier za približne 210 miliónov dolárov – celkovo vedenie spoločnosti odhaduje portfólio dátových centier na asi 2,5 miliardy dolárov.

Toto „cvičenie“ má len ukázať, že spoločnosť by mohla veľmi ľahko speňažiť svoje sklady a tento kapitál použiť napr. na zníženie dlhu alebo k vyššiemu rastu v sektore dátových centier. Z vývoja v tomto sektore možno odhadovať, že na to spoločnosť predtým, či neskôr pristúpi.

Ocenenie

Aby mohla Iron Mountain (IRM:NYSE) zvýšiť svoje ocenenie, tak musí byť schopná znížiť svoje zadlženie a zároveň pokračovať v navyšovaní dividendy o 6% ročne. Vedenie spoločnosť vyčlenilo na dividendy v roku 2019 703 miliónov dolárov:

Očakáva sa rast upravenej EBITDA pri konštantnej mene vo výške až o 8% a rast AFFO bude v rozmedzí 1% až 8%. Taktiež sa očakáva výraznejší rast upravenej EBITDA v druhej polovici roka po očakávaných výdavkoch v Q2 2019.

Vedenie spoločnosti teda dopredu oznámilo slabší rast v Q2 2019, ale silnejší rast v druhej polovici roka. Na základe AFFO (Adjusted Funds From Operations), tak možno považovať dividendu za bezpečnú:

„Ako vidíte, náš model odhaduje rastu AFFO na rok 2019 na akciu vo výške 3,01 dolárov (-1,3% od roku 2018), ale silný nárast o 7,6% v roku 2020. Tento model predpovedá, že spoločnosť Iron Mountain bude v roku 2020 pokračovať v raste svojich dividend v roku 2020 o približne 3,3%. To by malo ďalej udržať osem po sebe nasledujúcich rokov zvyšovania dividend.“

Súčasný pomer dlhu spoločnosti je vo výške 5,8x, ale spoločnosť predpokladá, že tento pomer v druhej polovici roka klesne bližšie k 5,5x. To znamená, že vedenie spoločností počíta s obratom kapitálu, aby firma mohla znížiť zadlženie. To by pomohlo spoločnosti získať rating vyššieho investičného stupňa.

Iron Mountain (IRM:NYSE) vygeneroval v roku 2018 viac ako 4,2 miliardy dolárov príjmov a má približne 225 000 zákazníkov (približne 95% z Fortune 1000), ktorí sú v 50 krajinách sveta. Predovšetkým tento obrovský počet zákazníkov tvorí skutočnú hodnotu spoločnosti IRM, z ktorej môže čerpať budúci rast.

Záver

Nech si analytici Bank of America hovoria čo chcú, IRM je pri cene okolo 30tich dolárov za akciu vo výpredaji a je to vhodný čas na kúpu. Trh opäť na zníženie ratingu jednou firmou zareagoval prehnane a investori by toho mohli využiť.

Kedykoľvek trh zlyhá v ocenení základných hodnôt, tak to pre „value investora“ znamená vysokú mieru bezpečnosti. Pretože ako povedal Benjamin Graham:

„Účelom hodnotového investora je vyťažiť z rozdielu medzi cenou na jednej strane a ohodnotením na strane druhej.“

Zdroj: suredividend

Ohodnoť článok

Pridaj komentár