Shell (SHEL:NYSE)

Akcie Britské akcie Dividendy Energetika Ropa

Ústredie: London, UK
Generálny riaditeľ: Ben van Beurden (1.1.2014 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1907
Spravované aktíva: 192,01 miliárd
Sektor: energetika
Priemysel: integrovaná ropa a plyn
Počet zamestnancov: 82 000
Adresa: Shell Centre, 2 York Road, London, SE1 7NA, UK
Telefónny kontakt:
44 80 0731 8888
Webová stránka: www.sehll.com

Dividendový výnos: 3,85%

päťročný graf Shell, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,98 dolárov
Výplatný pomer: neuvedené
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,50 dolárov
Ex dividend day: 11.8.2022
Dátum výplaty: 19.9.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

Profil spoločnosti Shell

Shell plc pôsobí ako energetická a petrochemická spoločnosť v Európe, Ázii, Oceánii, Afrike, Spojených štátoch a zvyšku Ameriky. Spoločnosť pôsobí v segmentoch Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products a Renewables and Energy Solutions. Skúma a ťaží ropu, zemný plyn a kvapalný zemný plyn; obchoduje a prepravuje ropu a plyn; vyrába palivá premeniteľné na plyn a iné produkty a prevádzkuje upstream a midstream infraštruktúru potrebnú na dodávku plynu na trh. Spoločnosť tiež predáva a obchoduje so zemným plynom, skvapalneným zemným plynom (LNG), ropou, elektrinou, uhlíkovými emisnými právami a predáva LNG ako palivo pre ťažké úžitkové vozidlá a námorné plavidlá. Okrem toho obchoduje a rafinuje surovú ropu a iné suroviny, ako sú nízkouhlíkové palivá, mazivá, bitúmen, síra, benzín, nafta, vykurovací olej, letecké palivo a lodné palivo; vyrába a predáva petrochemické produkty na priemyselné využitie a riadi činnosti týkajúce sa ropných pieskov. Ďalej spoločnosť vyrába základné chemikálie obsahujúce etylén, propylén a aromatické látky, ako aj medziprodukty, ako je styrénový monomér, propylénoxid, rozpúšťadlá, detergentné alkoholy, etylénoxid a etylénglykol. Okrem toho vyrába elektrickú energiu prostredníctvom veterných a solárnych zdrojov; vyrába a predáva vodík a poskytuje služby nabíjania elektrických vozidiel, ako aj skladovanie elektriny. Spoločnosť bola predtým známa ako Royal Dutch Shell plc a v januári 2022 zmenila svoj názov na Shell plc. Spoločnosť Shell plc bola založená v roku 1907 a jej ústredie sa nachádza v Londýne v Spojenom kráľovstve.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár