Sherwin-Williams (SHW:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Základné materiály

Ústredie: Cleveland, Ohio, USA
Generálny riaditeľ: John G. Morikis (1.1.2016 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1866
Spravované aktíva: 87,34 miliárd
Sektor: materiály
Priemysel: špeciálne chemikálie
Počet zamestnancov: 61 031
Adresa: 101 West Prospect Avenue, Cleveland, OH, 44115-1075, USA
Telefónny kontakt: 216 566 2000
Webová stránka: www.sherwin-williams.com

Dividendový výnos: 0,67%

päťročný graf Sherwin Williams, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,20 dolárov
Výplatný pomer: 25,91%
Roky rastu: 22 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,55 dolárov
Ex dividend day: 18.11.2021
Dátum výplaty: 3.12.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Sherwin-Williams

Spoločnosť Sherwin-Williams Company (SHW:NYSE) vyvíja, vyrába, distribuuje a predáva farby, nátery a súvisiace produkty profesionálnym, priemyselným, komerčným a maloobchodným zákazníkom. Pôsobí v troch segmentoch: The Americas Group, Consumer Brands Group a Performance Coatings Group. Segment Americas Group ponúka architektonické farby a nátery, ochranné a námorné produkty, ako aj povrchové úpravy produktov OEM a súvisiace produkty pre dodávateľov architektonických a priemyselných farieb a domácich majstrov. Segment Consumer Brands Group poskytuje maloobchodníkom a distribútorom značkové a privátne značky architektonických farieb, moridlá, laky, priemyselné výrobky, produkty na konečnú úpravu dreva, prostriedky na ochranu dreva, aplikátory, inhibítory korózie, aerosóly, tmely a lepidlá. Segment Performance Coatings Group vyvíja a predáva priemyselné nátery na konečnú úpravu dreva a všeobecné priemyselné aplikácie, produkty na opravu automobilov, ochranné a námorné nátery, obalové nátery a živice a farbivá na báze úžitkových vlastností. Prostredníctvom svojich pobočiek a personálu priameho predaja, ako aj prostredníctvom externých obchodných zástupcov slúži maloobchodníkom, obchodníkom, robotníkom, držiteľom licencií a iným distribútorom tretích strán. Spoločnosť pôsobí predovšetkým v Severnej a Južnej Amerike, Karibiku, Európe, Ázii a Austrálii. K 31. decembru 2021 prevádzkovala 4 774 firemných predajní. Spoločnosť Sherwin-Williams Company bola založená v roku 1866 a jej ústredie sa nachádza v Clevelande v štáte Ohio.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár