Solárne akcie

Akcie Americké akcie Technológie

Tentokrát sa trochu bližšie pozrieme na dva solárne akcie. Naším cieľom bude jednak ich samotná valuácia, tá nás ale dovedie k trochu širšej téme. Tým je rizikovosť a jej vplyv na hodnotu / cenu akcií.

Zo správy Solarpower Europe z roku 2018 vyplýva, že je takmer isté, že svetovému trhu bude aj naďalej dominovať Čína, s veľkým odstupom za ňou sa bude pohybovať India, Spojené štáty, Japonsko a Nemecko.

päť ročný graf FIRST SOLAR, zdroj: FINANZEN100

Pozrime na kapitalizáciu a fundament dvoch významných amerických firiem v odbore. First Solar má teraz kapitalizáciu vo výške 5,55 miliardy dolárov. Firma v roku 2017 zarobila na prevádzkovom toku hotovosti 1,34 miliardy dolárov, po investíciách jej zostalo 0,83 miliardy dolárov. Za posledných 12 mesiacov je v zápore už na prevádzkovej úrovni. Podľa konsenzu z Business Insider by potom v nasledujúcich dvoch rokoch mala na voľnom toku hotovosti generovať 440 a 480 miliónov dolárov. Na ospravedlnenie kapitalizácie by potom v takom prípade stačilo, aby v nasledujúcich rokoch voľné cash flow rástlo asi o 1,4% ročne

päť ročný graf SUNPOWER, zdroj: FINANZEN100

Druhou spoločnosťou je Sunpower – tá má kapitalizáciu vo výške 1,31 miliárd dolárov. Jej beta dosahuje hodnoty 2,25 a je tak znateľne rizikovejšia než predchádzajúca akcia (u nej je beta na hodnote 1,25, ale pred dvoma rokmi na podobnej výške, ako Sunpower). Fakticky to znamená, že požadovaná návratnosť sa u tejto akcie pohybuje na viac ako 14%, zatiaľ čo u tej predchádzajúcej medzi 8 – 9%. Podľa Business Insider by voľné cash flow Sunpower malo v nasledujúcich dvoch rokoch dosiahnuť 61 a 68 milióna dolárov. Na ospravedlnenie kapitalizácie by potom bolo potrebné, aby potom neustále rástlo o 10% ročne. Ak by sa ale beta pohybovala na rovnakej úrovni ako u First Solar, tak by stačil asi 4% rast.

Ponecháme na čitateľovi, či hrubé kalkulácie bude považovať za relevantné pri nejakom investičnom rozhodnutí. Všímame si najmä toho, že tu je akési široké rozpätie budúcich scenárov, tak sa tu často mení výška (systematického) riziká. Presnejšie povedané, toto riziko odrazené v spomínanej Bete je tu buď „len“ vysoké (beta znateľne nad hodnotou 1), alebo ešte vyššie. Napríklad u First Solar bola beta ešte na začiatku roka 2018 nad hodnotou 2, teraz je na spomínaných 1,25, čo má obrovský vplyv na akékoľvek valuačné úvahy. Je to také riziko na druhú – beta je vysoká a ešte sa aj výrazne mení.

Ako uchopiť akciové riziko?

To všetko v nás môže vyvolávať otázku ohľadne toho, ako relevantná taká beta vlastne je. Ide o ukazovateľ systematického rizika – teda riziká, ktorému investor čelí potom, čo diverzifikovaným portfóliom „osekal“ akékoľvek riziko, ktoré touto diverzifikáciou osekať ide. Vyššia beta potom v princípe ukazuje, ako citlivý je pohyb akcie na pohyb celého trhu. Beta vo výške 1 znamená rovnakú citlivosť a teraz implikuje požadovanú návratnosť akcie nad 7%. U bety vo výške 2 to je viac ako 12%, čo už je rozdiel. Nemôže si ale investor bez sledovania bety povedať, že chce nejakú „svoju“ návratnosť?

Samozrejme môže. Ale ak sa s ňou odchyľuje od toho, aké návratnosti sú s ohľadom na fundament „férové“, bude mať problém: Bude buď dlhodobo stratový – tam, kde si určí nižšiu návratnosť, než by vzhľadom na fundament mala byť. Bude sa mu totiž zdať, že akcie sú príliš lacné, ale ony s ohľadom na skutočné riziko nie sú. Alebo investor nebude investovať vôbec, pretože jeho požadované návratnosti budú naopak príliš vysoké a jemu sa bude zdať, že všetko je príliš drahé.

Celý koncept bety je potom pokusom určiť onú férovú návratnosť. Je konceptom, ktorý zapadá do teórie portfólia a efektívnych trhov. Teda akéhosi pomyselného ideálu, ktorý ale potrebujeme pre vybudovanie nejakého systematického rámca uvažovania. Vo svojej predpokladanej dokonalosti je ale samozrejme nedokonalý. Takže odpoveď na otázku, ako uchopiť akciové riziko, znie asi takto: Nie zrovna ľahko, ale snažíme sa aspoň o niečo, čo by dávalo zmysel.

Zdroj: kurzy.cz

Ohodnoť článok

Pridaj komentár