Southern Company (SO:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Atlanta, Georgia, USA
Generálny riaditeľ: Thomas A. Fanning (1.12.2010-súčasnosť)
Dátum založenia: 1945
Spravované aktíva: 69,74 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: elektrina
Počet zamestnancov: 27 839
Adresa: 30 Ivan Allen Jr. Boulevard, N.W., Atlanta, GA, 30308, USA
Telefónny kontakt: 404 506 5000
Webová stránka: www.southerncompany.com

Dividendový výnos: 4,05%

päťročný graf Southern Company, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,64 dolárov
Výplatný pomer: 79,24%
Roky rastu: 19 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,66 dolárov
Ex dividend day: 13.8.2021
Dátum výplaty: 7.9.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Southern Company

Southern Company (SO:NYSE) sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zaoberá výrobou, prenosom a distribúciou elektrickej energie. Pôsobí v štyroch segmentoch – Gas Distribution Operations, Gas Pipeline Investments, Wholesale Gas Services a Gas Marketing Services. Spoločnosť tiež stavia, získava, vlastní a spravuje aktíva súvisiace s výrobou energie vrátane projektov skladovania energie z obnoviteľných zdrojov a batérií a predáva elektrickú energiu na veľkoobchodnom trhu; distribuuje zemný plyn v Illinois, Georgia, Virgínia a Tennessee, ako aj poskytuje marketingové služby v oblasti plynu, veľkoobchodné služby v oblasti plynu a investície do plynovodu. Vlastní alebo prevádzkuje 30 vodných elektrární, 24 staníc na fosílne palivá, 3 stanice na výrobu jadrovej energie, 13 staníc s kombinovaným cyklom/kogeneráciou, 44 solárnych zariadení, 13 veterných zariadení, 1 zariadenie na palivové články a 1 sklad batérií; stavia, prevádzkuje a udržiava 75 924 míľ plynovodov na zemný plyn a 14 skladovacích zariadení s celkovou kapacitou 157 Bcf na poskytovanie zemného plynu domácnostiam, komerčným a priemyselným zákazníkom. Spoločnosť obsluhuje približne 8,6 milióna zákazníkov v oblasti elektrickej energie a plynu. Poskytuje tiež produkty a služby v oblasti energetickej účinnosti a infraštruktúry verejných služieb. Spoločnosť okrem toho ponúka služby digitálnej bezdrôtovej komunikácie a optických vlákien. Spoločnosť Southern Company bola založená v roku 1945 a má sídlo v Atlante v štáte Georgia.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár