Southwest Gas (SWX:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Verejné služby

Ústredie: Las Vegas, Nevada, USA
Generálny riaditeľ: John P. Hester (1.3.2015 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1931
Spravované aktíva: 4,11 miliárd
Sektor: verejné služby
Priemysel: služby v oblasti plynu
Počet zamestnancov: 11 149
Adresa: 8360 South Durango Drive, Post Office Box 98510, Las Vegas, NV, 89193-8510, USA
Telefónny kontakt: 702 876 7237
Webová stránka: www.swgasholdings.com

Dividendový výnos: 3,46%

päťročný graf Southwest Gas, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,38 dolárov
Výplatný pomer: 57,15%
Roky rastu: 4 roky
Posledná ohlásená dividenda: 0,60 dolárov
Ex dividend day: 12.11.2021
Dátum výplaty: 1.12.2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Southwest Gas Holdings

Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX:NYSE) prostredníctvom svojich dcérskych spoločností nakupuje, distribuuje a prepravuje zemný plyn v Arizone, Nevade a Kalifornii. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch – Natural Gas Operations a Utility Infrastructure Services. K 31. decembru 2020 mala 2 123 000 rezidenčných, komerčných, priemyselných a iných odberateľov zemného plynu. Spoločnosť tiež poskytuje výkopové a montážne, výmenné a údržbárske služby pre energetické rozvody a priemyselné konštrukčné riešenia. Spoločnosť Southwest Gas Holdings, Inc. bola založená v roku 1931 a jej ústredie sa nachádza v Las Vegas, Nevada.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár