Split akcie – čo to je delenie akcie a ako funguje

Akcie Zaujímavosti

Delenie akcií, štiepenie akcií alebo tiež stock split prináša investorom mnoho otázok. Čo presne je také delenie akcií? Aké sú jeho dôsledky a čomu by ste pri prebiehajúcom delení akcií mali venovať pozornosť?

V tomto článku sa dozviete všetko o normálnom rozdelení akcií (stock split) i obrátenom rozdelení akcií (reverse stock split).

Čo je to split akcie?

Všetky verejne obchodované spoločnosti majú určitý daný počet akcií, ktoré sú v obehu. Rozdelenie akcií je rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o zvýšenie počtu akcií vydaním viac akcií súčasným akcionárom.

Napríklad v rozdelení akcií 2 ku 1 je pridelená ďalšia akcia pre každú akciu držanú akcionárom. Ak teda mala spoločnosť pred rozdelením 1 milión akcií v obehu, bude mať po rozdelení 2 ku 1 zostávajúce 2 milióny akcií.

Rozdelenie akcií samozrejme ovplyvňuje tiež cenu akcie. Po rozdelení sa cena akcií zníži (pretože sa zvýšil počet akcií v obehu). Vo vyššie uvedenom príklade rozdelenia 2 ku 1 bude cena akcie znížená na polovicu. Hoci sa teda počet akcií zvyšuje a cena každej akcie sa mení, trhová kapitalizácia spoločnosti zostáva nezmenená.

Vplyv na investorov

Rozdelenie akcií pravidelne straší investorov. V momente vlastnia viac či menej akcií a cena je zrazu drasticky odlišná. K takémuto rozdeleniu akcií nedochádza len tak a často to má nejaký dobrý dôvod. Podrobnejšie sa na to, prečo k deleniu akcií dochádza, pozrieme v tomto článku.

V základe je možné rozlíšiť dva typy delenia akcií. Normálne delenie akcií, známe ako stock split a obrátené delenie akcií, známe ako reverse stock split.

Delenie akcií – Stock split

Rozdelenie akcií jednoducho znižuje nominálnu hodnotu (trhovú cenu) akcie o určitý faktor. Súčasne je emitovaných viac akcií s rovnakým faktorom. Tým sa teda znižuje cena akcie bez toho, aby sa znížil celkový nominálny základný kapitál. Pridávajú sa teda ďalšie akcie, ale nedochádza k riedeniu. Rozdelenie sa zmení, ale celková hodnota podielu zostáva rovnaká.

Nedochádza k navýšeniu kapitálu a nevydávajú sa nové akcie. Pre túto operáciu je povinná zmena stanov. Je to preto, že stanovy spoločnosti zahŕňajú základné imanie s rozdelením na akcie. Rozdelenie akcií však môže predstavenstvo konkrétnej spoločnosti vykonať bez súhlasu akcionárov.

Príklad: ak sa nominálna hodnota zníži o faktor 2, počet akcií sa zvýši o rovnaký faktor 2. Ak ste predtým vlastnili 10 akcií po 500 dolárov, potom po rozdelení akcií budete vlastniť 20 akcií po 250 dolárov. V oboch prípadoch má vaša pozícia hodnotu 5 000 dolárov.

Dôvody pre štiepenie akcií

Úroveň ceny akcií na trhu môže byť jedným dôvodom na vykonanie rozdelenia akcií. Napríklad, keď akcia stojí 1 500 dolárov je menej prístupná retailovým investorom ako akcia za 50 dolárov. Pretože existuje viac potenciálnych investorov, ktorí sú za nižšiu cenu, rozdelenie akcií má pozitívny vplyv na likviditu akcie. Čím viac akcií prichádza do obehu, zvyšuje sa tiež obchodovateľnosť. Viac investorov tak má šancu získať časť spoločnosti.

Zaujímavá skutočnosť: jednou spoločnosťou, ktorá je známa tým, že aj napriek vysokej cene nikdy nevykonala rozdelenie akcií, je Berkshire Hathaway (BRK.A:NYSE). Cena akcie investičnej spoločnosti burzového guru Warrena Buffetta v súčasnej dobe činí 334 715,00 dolárov. Podľa Buffetta by rozdelenie jeho podielu bolo v rozpore s jeho investičnou filozofiou nákupu a držania. Ako alternatíva tak bol vytvorený druhý výpis akcie, ktorý by vyhovoval menším investorom. Berkshire Hathaway (BRK.B) predstavuje 1/30 kmeňových akcií. Cena tejto akcie je v súčasnej dobe na 222 dolároch.

Čo je to reverse split?

Spoločnosť sa tiež môže rozhodnúť vykonať reverzné rozdelenie akcií. Reverzné rozdelenie akcií je v skutočnosti opakom normálneho rozdelenia akcií. Tentoraz sa nominálna hodnota (cena na akciovom trhu) akcie zvyšuje o určitý faktor. Súčasne je celkový počet akcií znížený o rovnaký faktor. Tým sa zvyšuje cena akcie bez toho, aby sa zvýšil celkový nominálny základný kapitál. Distribúcia sa tak opäť zmení, ale celková hodnota podielu zostáva rovnaká. Nedochádza k žiadnemu zníženiu kapitálu.

Ako bolo povedané už vyššie, pre túto operáciu je vždy potrebná zmena stanov. Je to preto, že stanovy spoločnosti zahŕňajú základné imanie s rozdelením na akcie. Predstavenstvo konkrétnej spoločnosti však môže vykonať obrátené rozdelenie bez súhlasu akcionárov.

Príklad: ak sa nominálna hodnota zvýši o faktor 10, potom sa počet akcií zníži o rovnaký faktor 10. Ak ste predtým vlastnili 1 000 akcií za 1 dolár, potom po rozdelení akcií budete vlastniť 100 akcií za 10 dolárov. V oboch prípadoch má vaša pozícia hodnotu 1 000 dolárov.

Dôvody pre reverzné rozdelenie akcií

Reverzné rozdelenie akcií obvykle dáva menej pozitívny signál. Často sa týka akcií s veľmi nízkou hodnotou. Pennystocks (akcie do 1 eura/ 1 dolára) vysielajú investorom negatívny signál. Veľmi nízka cena je preto pre imidž spoločnosti zlá. Akcie potom nemusia byť atraktívne pre nových investorov. Napríklad, ak chce spoločnosť vydať nové akcie za účelom získania peňazí, atraktívnejšia je vyššia cena.

Po druhé, reverzné rozdelenie akcií zlepšuje predajnosť. Minimálna zmena ceny bude znamenať značný percentuálny pohyb s podielom napríklad 0,20 dolárov. Okrem toho môže byť ohrozený výpis na burze. Niektoré burzy majú minimálne hodnoty na akciu. V roku 2007 amsterdamská burza dokonca oznámila, že sa chce zbaviť akcií v hodnote nižšej ako 1 euro na akciu. Euronext dokonca odporučil spoločnostiam, aby zvrátili rozdelenie akcií, aby sa zabránilo nežiaducim špekuláciám.

Reverzné rozdelenie akcií možno tiež použiť na zníženie počtu akcionárov. Menší akcionári sú nútení vzdať sa svojich akcií, čo znamená, že už nevlastnia akcie spoločnosti. V tomto prípade dostane investor hodnotu akcií v hotovosti podľa aktuálneho kurzu.

Aktuálne delenie akcií

Nedávne delenie akcií, ktoré rozhodne stálo za zmienku sledovať bol split akcie Apple (AAPL:NASDAQ) a split akcie Tesla (TSLA:NASDAQ). Po rokoch, keď tieto veľké technologické spoločnosti nechávali ceny svojich akcií nafúknuť, sa Apple aj Tesla rozhodli, že je čas rozdeliť svoje akcie.

Rozdelenie akcií Apple prebehlo 31. augusta v pomere 4 ku 1 a išlo už o piate delenie akcií. K poslednému splitu akcií Apple došlo v roku 2014. Tesla, delila akcie v rovnaký deň, ale pomerom 5 ku 1.

Prečo je delenie akcií dôležité?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo byť v strehu a sledovať nadchádzajúce delenie akcií. V závislosti na mnohých faktoroch môžu byť pre niektorých investorov dobrou investíciou. Na druhú stranu môže rozdelenie akcií brániť iným investičným stratégiám, napríklad predaju na krátko. Ak sa investor snaží predať akcie na krátko, požičiava si akcie spoločnosti a je povinný ich v budúcnosti vrátiť. Investori predávajú akcie na krátko v očakávaní, že cena klesne. Rozdelenie akcií neovplyvňuje predajcu materiálne. Existujú však niektoré zmeny, ku ktorým dochádza v dôsledku rozdelenia, ktoré ovplyvnia krátku pozíciu. Najväčšou zmenou, ktorá sa v portfóliu stane, je počet krátených akcií a cena za akciu.

Rozdelenie akcií využívajú predovšetkým spoločnosti, u ktorých došlo k podstatnému zvýšeniu cien akcií. Aj keď sa počet nevybavených akcií zvyšuje a cena za akciu klesá, trhová kapitalizácia (a hodnota spoločnosti) sa nemení. Výsledkom je, že rozdelenie akcií pomáha urobiť akcie dostupnejšie pre menších investorov a poskytuje na trhu väčšiu predajnosť a likviditu.

Zdroj: lynxbroker

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár