Star Bulk Carriers (SBLK:NASDAQ)

Akcie Dividendy Doprava Európske akcie Priemysel

Ústredie: Greece
Generálny riaditeľ: Petros Alexandros Pappas
Dátum založenia: 2006
Spravované aktíva: 2,52 miliárd
Sektor: priemysel
Priemysel: námorná doprava
Počet zamestnancov: 181
Adresa: 40 Agiou Konstantinou Street, Marousi 15124, Greece
Telefónny kontakt: 30 210 61 78 400
Webová stránka: www.starbulk.com

Dividendový výnos: 9,76%

päťročný graf Star Bulk Carriers, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,40 dolárov
Výplatný pomer:
85,71%
Roky rastu:
0 rokov
Posledná ohlásená dividenda:
0,60 dolárov
Ex dividend day:
27.2.2023
Dátum výplaty:
14.3.2023
Frekvencia:
štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Star Bulk Carriers Corp.

Star Bulk Carriers Corp., námorná spoločnosť, sa zaoberá námornou prepravou suchého hromadného nákladu po celom svete. Plavidlá spoločnosti prepravujú celý rad veľkých objemov vrátane železnej rudy, uhlia a obilia, ako aj menšie objemy, ako je bauxit, hnojivá a výrobky z ocele. K 31. decembru 2021 mala flotilu 128 plavidiel s celkovou kapacitou približne 14,1 milióna ton, vrátane 17 plavidiel Newcastlemax, 24 Capesize, 7 Post Panamax, 41 Kamsarmax, 2 Panamax, 20 Ultramax a 17 plavidiel Supramax. Spoločnosť tiež poskytuje služby v oblasti správy plavidiel. Spoločnosť Star Bulk Carriers Corp. bola založená v roku 2006 a sídli v Marousi v Grécku.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár