Svetové trhy – nadšenie prináša volatilitu

Akcie Zaujímavosti

Investori vstúpili do roku 2021 veľmi pozitívne naladení a akciové trhy od začiatku januára rástli s očakávaním ekonomického oživovania a pokračovania uvoľnenej menovej a fiškálnej politiky. Nadšenie však možno až trochu prerástlo mieru a posledný týždeň v januári prišiel prudký pokles, vyvolaný udalosťami okolo „retailovej horúčky“ u niektorých akcií a hlavné indexy tak za január väčšinou končili v miernom mínuse.

Prvý týždeň vo februári zatiaľ vyzerá opäť pozitívne a po opadnutí neistoty sa akciové trhy za tento rok dostávajú do kladných čísel, pričom najlepšie sa darí akciám rozvíjajúcich sa trhov, index MSCI Emerging markets rastie cez 7% a tiež akciám menších firiem, kde napríklad index Russell 2000 rastie cez vyše 13%. To je v súlade s tézou rotácie do aktív s väčším potenciálom pri ekonomickom oživení. Lákavé je aj to, že ocenenie firiem s menšou kapitalizáciou je oproti „blue chips“ na najnižších hodnotách za 40 rokov.

päťročný graf indexu Russell 2000, zdroj: GOOGLE

Trhy podporuje aktivita retailových klientov

Veľmi pozitívne naladenie trhov sa odráža do aktivity inštitucionálnych, ale najmä aj retailových investorov. V januári sa pohyboval priemerný denný počet zobchodovaných akcií v USA na 15 miliardách, oproti 11 miliardám v roku 2020 a 7 miliardám v roku 2019. Podiel obchodov retailových investorov na celkovom trhu bol v USA v januári na 25%, oproti 10% v roku 2019 . Tento podiel sa výrazne zvýšil od vypuknutia pandémie vďaka priamej vládnej podpore a rastúcim úsporám pri odloženej spotrebe.

Vývoj globálnych indexov

zdroj: reuters

Aktivita retailových investorov je tiež poznať skrz opčné kontrakty, v drvivej väčšine nákupné, kedy brokeri v posledných rokoch sprístupnili v ľahko uchopiteľnej podobe za takmer nulové náklady tieto kontrakty širšiemu publiku. Opčné kontrakty sú zaujímavé potrebou nižšieho kapitálu pre ich nákup a ich „pákovou“ charakteristikou. Podiel objemu obchodov retailových klientov v opčných kontraktoch na NYSE sa z približne 3% na začiatku roka 2020 znásobili na takmer 10%.

A taktiež obchodovanie na dlh

Zároveň výrazne rastie obchodovanie na dlh, podľa dát FINRA v decembri medzimesačne vzrástlo o 8% na rekordných 780 miliárd dolárov, čo prestavuje rast o 42% v porovnaní s úrovňami vo februári roku 2020 pred vypuknutím pandémie Covid19. K tomu prispievajú úrokové sadzby FED blízko nuly. Na druhej strane, pohľadom pomeru maržového dlhu k výške trhovej kapitalizácie indexu S&P500 nie je pri 2,3%-nom podiele obchodovanie na páku historicky na nijako výnimočných úrovniach. Za posledných 20 rokov sa rozpätie pohybuje medzi 1,5 – 3%, pričom pri dotcom bubline bolo na úrovni 2,6% a pred finančnou krízou 3%.

Podiel nákupných opčných kontraktov retailových klientov na objeme obchodovania NYSE

zdroj: finacial times

Z hľadiska dynamiky rastu sa vývoj od jari 2020 výrazne zrýchlil a pohľadom na vývoj pred minulými krízami stojí za to tento vývoj sledovať. Aktívne obchodujúce inštitúcie svojou aktivitou nezostávajú za retailom príliš pozadu, čisté dlhé pozície sú u hedžových fondov na 10 ročných vrcholoch na úrovni 85%. U hrubej expozície, ktorá značí mieru celkovej páky potom na 265%, pričom pred vypuknutím pandémie to bolo okolo 70% dlhých pozícií resp. 240% u celkovej páky.

Všeobecný optimizmus pokračuje

Načrtnutá eufória trhov spojená s rastúcou pákou sa potom premieta do potenciálu zvýšenej volatility, ako sme tomu mohli byť svedkami už na konci minulého augusta a „opčné horúčky“ okolo akcií Tesla a hlavných technologických spoločností. Tentokrát to ale posledný týždeň v januári naplno vytrysklo u akcií niektorých firiem s nijako ružovými vyhliadkami a vysokým podielom predajov nakrátko, na čele s akciami retailového predajcu videohier Gamestop. Kôš najviac „shortovaných“ akcií v USA za január vyrástol o 110%. Na druhej strane to vyvolalo straty u investorov (predovšetkým inštitucionálnych), ktoré sadili proti týmto firmám a boli nútení pozície uzatvárať s veľkými stratami či navyšovať kapitál, aby pokryli maržové požiadavky. To robili tiež predajom hlavných pozícií v zisku na najväčších tituloch, vzrástla neistota a vývoj na pár, inak málo významných akciách, strhol reťazovo dole celý trh. Ten sa však rýchlo oklepal a straty tento týždeň umazal, takže všeobecný optimizmus pokračuje.

Pozitívny sentiment je pre akciové trhy samozrejme dobrý, avšak ďalší rast, sprevádzaný rastom obchodovania na maržu a všeobecnou exuberanciou bude zvyšovať riziko opakovania podobných výkyvov, nech už bude rozbuškou čokoľvek. Podstatným faktorom, ktorý zatiaľ „ospravedlňuje“ výhľad na ďalší rast trhov, je zatiaľ veľmi dobre vyzerajúca výsledková sezóna za 4. kvartál 2020. Všetky najviac sledované firmy, tzv. FAANMG, oznámili výsledky nad odhadmi, často aj veľmi výrazne, optimistický bol aj výhľad na prvý kvartál. Na agregátnej úrovni sa rast ziskov pri indexe S&P 500 pomaly blíži k prehupnutiu do kladných hodnôt s medziročným poklesom 2%, zatiaľ čo pred začiatkom výsledkovej sezóny sa očakával pokles cez 9%.

Výsledky zatiaľ oznámilo asi 45% firiem z indexu S&P 500 s priemerne oznámenými ziskami 16% nad konsenzuálnymi odhadmi, čo je výrazne nad 5-ročným priemerom 6%. To tiež viedlo k zvyšovaniu odhadov pre prvý kvartál len za január cez 3%, čo je podľa FactSet druhé najvyššie zvýšenie za prvý mesiac výsledkovej sezóny od roku 2010.

Rizikom sú nové mutácie koronavírusu

Ekonomické oživovanie pri prebiehajúcej vakcinácii a s tým spojený rast ziskov firiem zostáva jedným z hlavných faktorov podporujúci rast akcií aj v tomto roku. Rizikom môžu byť nové mutácie koronavírusu, ktoré sa objavujú a proti ktorým nemusia vakcíny tak spoľahlivo fungovať. Z hľadiska krátkodobých výkyvov je rizikom vysoká úroveň optimizmu trhových účastníkov spojená s relatívne vyšším ocenením. Rizikové prémie akcií ale zatiaľ stále vyzerajú solídne (3,5% u S&P500), v situácii, keď reálne výnosy vládnych dlhopisov sú v zápore.

Zdroj: investujeme

Odmietnutie zodpovednosti: prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. 

Ohodnoť článok

Pridaj komentár