Unum Group (UNM:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Financie Služby

Ústredie: Chattanooga, Tennessee, USA
Generálny riaditeľ: Rick McKenney (máj 2015- súčasnosť)
Dátum založenia: 1848
Spravované aktíva: 8,02 miliárd
Sektor: finančný
Priemysel: životné a zdravotné poistenie
Počet zamestnancov: 10 200
Adresa: 1 Fountain Square, Chattanooga, TN, 37402, USA
Telefónny kontakt:
423 294 1011
Webová stránka: www.unum.com

Dividendový výnos: 3,28%

päťročný graf Unum, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,32 dolárov
Výplatný pomer: 22,22%
Roky rastu: 14 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,33 dolárov
Ex dividend day: 26.1.2023
Dátum výplaty: 17.2.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Unum Group

Unum Group (UNM:NYSE) spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami poskytuje riešenia výhod finančnej ochrany predovšetkým v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Poľsku. Pôsobí prostredníctvom segmentov Unum US, Unum International, Colonial Life a Closed Block. Spoločnosť ponúka produkty pre dlhodobú a krátkodobú invaliditu, náhodnú smrť a doplnkové a dobrovoľné produkty, ako je individuálna invalidita, dobrovoľné výhody a dentálne a zrakové produkty; produkty nehody, choroby, zdravotného postihnutia, rakoviny a kritických chorôb. Poskytuje tiež penzijné poistenie, individuálne životné poistenie a životné poistenie vo vlastníctve spoločností, zaisťovacie skupiny a manažérske operácie a ďalšie produkty. Spoločnosť predáva svoje produkty predovšetkým zamestnávateľom v prospech zamestnancov. Unum Group predáva svoje produkty prostredníctvom predajcov v teréne, nezávislých maklérov, konzultantov a predajnej sily nezávislých dodávateľských agentúr. Spoločnosť bola založená v roku 1848 a sídli v Chattanooga, Tennessee.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár