Ventas (VTR:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Reality

Ústredie: Chicago, Illinois, USA
Generálny riaditeľ: Debra Cafaro (5.3.1999–súčasnosť)
Dátum založenia: 1938
Spravované aktíva: 19,19 miliárd
Sektor: REIT
Priemysel: zdravotnícke REIT
Počet zamestnancov: 448
Adresa: 353 North Clark Street, Suite 3300, Chicago, IL, 60654, USA
Telefónny kontakt: 877 483 6827
Webová stránka: www.ventasreit.com

Dividendový výnos: 3,76 %

päťročný graf Ventas, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 1,80 dolárov
Výplatný pomer: 60,04%
Roky rastu: 0 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,45 dolárov
Ex dividend day: 30.6.2023
Dátum výplaty: 13.7.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Ventas

Spoločnosť Ventas (VTR:NYSE), pôsobí na križovatke dvoch silných a dynamických odvetví – zdravotníctva a nehnuteľností. Ako jeden z popredných svetových realitných investičných trustov (REIT) používa silu kapitálu na zvyšovanie hodnoty nehnuteľností v partnerstve s poprednými poskytovateľmi starostlivosti, vývojármi, výskumnými a lekárskymi inštitúciami, inovátormi a zdravotníckymi organizáciami, ktorých úspech je povzbudzovaný demografickým faktorom starnúcej populácie. Už viac ako dvadsať rokov sleduje spoločnosť Ventas úspešnú stratégiu, ktorá trvá: kombinuje vysoko kvalitné diverzifikované portfólio nehnuteľností a kapitálových zdrojov, ktoré sa dajú cyklicky spravovať, spolupracuje s poprednými priemyselnými partnermi a skúseným tímom spolupracujúcim a zameraným na produkciu neustále rastúcich hotovostných tokov a vynikajúce výnosy v silnej súvahe, čo v konečnom dôsledku odmeňuje akcionárov spoločnosti Ventas. K 30. septembru 2020 spoločnosť Ventas vlastnila alebo spravovala prostredníctvom nekonsolidovaných spoločných podnikov približne 1 200 nehnuteľností.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár