Vyberáme pre vás – defenzívne anticyklické akcie

Akcie Americké akcie Dividendy Európske akcie Služby

Wolters Kluwer (WKL:AS)

1,6% dividendový výnos

Pomer ceny a výnosov spoločnosti Wolters Kluwer (ISIN: NL0000395903 – symbol: WKL – mena: EUR) v posledných rokoch prudko vzrástol na hodnotu 29,5. Investori viac oceňujú defenzívne vlastnosti Wolters Kluwer. Spoločnosť má beta 0,81, a preto je jasne vnímaná ako defenzívna akcia.

Dividenda klesla na 1,6% kvôli silnému nárastu cien. Avšak spoločnosť vykonáva rozsiahly program spätného odkupu svojich akcií. Voľný peňažný tok je 131% zo zisku, čo je veľmi pôsobivé. To čiastočne kompenzuje silne zvýšený pomer ceny a výnosov.

ročný graf WOLTERS KLUWER, zdroj: FINANZEN100

Wolters Kluwer má silnú súvahu. Dlh je 2,8 násobok voľného cash flow a 12,5% trhovej hodnoty. Obchodný model spoločnosti je naviac odolný proti recesii. Návratnosť v posledných rokoch bola prekvapivo silná. Akcie vzrástli z ceny 12,5 EUR v roku 2012 na 64,94 EUR.

Investori navyše dostali rastúce dividendy, ktorá teraz činia 1,09 EUR na akciu. Takto silný rast je v budúcnosti nereálny. Avšak ide o silnú defenzívnu akciu.

Redes Energeticas Nacionais (RENE:LS)

6,8% dividendový výnos

Redes Energeticas Nacionais (ISIN: PTREL0AM0008 – symbol: RENE – mena: EUR), prevádzkovateľ portugalskej siete má pomer ceny a zisku 14,4. Beta 0,68 je nízka. Dividenda vo výške 6,8% je atraktívna pre mnoho investorov. Zisk je rozdelený v celom rozsahu a pomerne nízka návratnosť je stanovená vládou.

Výhodou je, že existuje len malý priestor pre neočakávané zníženie, keďže je spoločnosť spojená s portugalskými vládnymi dlhopismi. Ak úrokové sadzby opäť vzrastú, zvyšuje sa aj výnos pre Redes Energeticas Nacionais.

ročný graf REDES ENERGETICAS NACIONAIS, zdroj: FINANZEN100

Spoločnosť poskytuje základné služby a má monopolné postavenie. Obchodný model má teda v tejto spoločnosti veľmi vysoké skóre. Súvaha je pomerne slabá, ale vláda ju implicitne zaručuje. Dlh vo výške 2,69 miliardy EUR je vyšší ako trhová hodnota 1,68 miliardy EUR a náklady na dlhy sú nižšie ako zaručený výnos.

Zdá sa, že sa portugalské hospodárstvo pohybuje správnym smerom. Verejný dlh má klesajúcu tendenciu a nezamestnanosť tiež nesmierne poklesla. Dlh však zostáva vysoký. Nejde tu len o vysokú dividendu, ale hlavne o defenzívne vlastnosti tejto akcie.

Akcia má dobré výsledky v oblasti oceňovania, volatility a obchodného modelu. Pozor si treba dávať na relatívne vysoké dlhy a závislosť na vláde.

Waste Management (WM:NYSE)

2,05% dividendový výnos

Svetová banka nedávno predpovedala, že do roku 2050 by sa globálny odpad mal zvýšiť až o 70% na neuveriteľných 3,4 miliárd ton ročne. Podľa nadácie Ellen MacArthurovej, v oceánoch ročne pribudne okolo 8 miliónov ton plastického odpadu. Problémy samozrejme spôsobujú nielen plastové odpady, ale aj mnoho ďalších materiálov, ktoré je ťažké alebo nemožné rozložiť. Aby sa znížilo množstvo odpadu, musí byť okrem optimalizácie obalov zvýšená predovšetkým miera a efektivita recyklácie.

Waste Management (ISIN: US94106L1098 – symbol: WM – mena: USD) je jedným z najväčších hráčov v tomto priemysle. Spoločnosť Waste Management bola založená v roku 1968 a je kótovaná na burze v New Yorku a zaradená do akciového indexu S&P 500. Jej hlavnou činnosťou je zber, likvidácia a recyklácia odpadu všetkého druhu.

Medzi jej klientov patria ako súkromné ​​domácnosti, mestá, tak aj veľkí priemyselní zákazníci. Pre inovatívnu spoločnosť je čoraz dôležitejšia aj ťažba obnoviteľných zdrojov energie zo skládkových plynov.

Iba americký trh s domácim odpadom má objem okolo 60 miliárd USD. Veľkej časti tohto trhu dominuje Waste Management, pretože spoločnosť je zďaleka najväčšou spoločnosťou na zneškodňovanie odpadov v USA s ročným obratom 13 miliárd USD. Hlavný konkurent Republic Services je len asi polovičný. Pre nových potenciálnych konkurentov navyše existujú vysoké prekážky pri vstupe na trh, pretože podnikanie v tejto oblasti je extrémne kapitálovo náročné.

Likvidačné zariadenia a vozidlá, zberné miesta odpadu a skládky vyžadujú obrovský vstupný kapitál. Tiež legislatívne požiadavky na otvorenie a prevádzku skládok a spaľovní sú veľmi náročné. Oproti tomu ziskové marže za služby sú vysoké zodpovedajúcim spôsobom. Navyše spoločnosti spracováva odpady nedávno veľmi profitovali z toho, že Čína už odmieta spracovávať plastový odpad z USA.

ročný graf WASTE MANAGEMENT, zdroj: FINANZEN100

Waste Management dokázala za posledné tri roky zvýšiť predaj v priemere o 5%. Súčasne s tým sa zisky na akciu vyšplhali v priemere o 18%. V poslednej dobe rast výnosov dokonca zrýchlil. Za celý rok 2018 zisk na akciu vzrástol o 31% – zo 3,20 USD na 4,20 USD. Očakáva sa, že tento rok sa zvýši zisk na akciu na 4,31 USD a v roku 2020 na 4,77 USD.

Počas 16 po sebe nasledujúcich rokov dividenda neustále rastie, a preto je Waste Management jedným z najsilnejších platiteľov dividend na trhu. V súčasnej dobe je rozdelená štvrťročná dividenda vo výške 0,512 USD na akciu, ktorá sa premieta ročnou sadzbou približne 2,05 USD. Pri súčasnej cene akcie 118 USD je dividendový výnos 1,7%.

Okrem toho spoločnosť avizovala program spätného odkupu akcií vo výške 1 miliardy USD, ktorý nahradí už dokončený program spätného odkupu akcií z roku 2018.

Waste Management má všetky vlastnosti, ktoré by mala mať anticyklická spoločnosť. Akcie sú v dlhodobom vzostupnom trende. Na jeseň roku 2018 spoločnosť nebola prakticky ovplyvnená korekciou na akciovom trhu a akcie sa momentálne obchodujú na historickom maxime.

Waste Management má veľmi stabilný obchodný model v podniku, ktorý bude vždy potrebný. To je pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov, prečo nedávno aj Bill Gates investoval do akcií spoločnosti 50 miliárd USD a so svojou ženou teraz vlastní viac ako 7% celkového počtu akcií.

Spoločnosť je vhodná predovšetkým pre konzervatívnych, dlhodobo orientované investorov alebo pre diverzifikáciu portfólia v turbulentných časoch na akciových trhoch.

zdroj: lynxbroker

Ohodnoť článok

Pridaj komentár