Waste Management Inc. (WM:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel Služby Verejné služby

Ústredie: Houston, Texas, USA
Generálny riaditeľ: James C. Fish Jr. (11.11.2016 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1987
Spravované aktíva: 59,09 miliárd
Sektor: priemysel
Priemysel: enviromentálne služby
Počet zamestnancov: 48 250
Adresa: 800 Capitol Street, Houston, TX, 77002, USA
Telefónny kontakt: 713 512 6200
Webová stránka: www.wm.com

Dividendový výnos: 1,63 %

päťročný graf Waste Management, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,30 dolárov
Výplatný pomer: 47,28%
Roky rastu: 18 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,58 dolárov
Ex dividend day: 3.6.2021
Dátum výplaty: 18.6. 2021
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj: seekingalpha

Profil spoločnosti Waste Management Inc.

Spoločnosť Waste Management, Inc. (WM:NYSE) prostredníctvom svojich dcérskych spoločností poskytuje environmentálne služby v oblasti odpadového hospodárstva pre domácich, komerčných, priemyselných a komunálnych zákazníkov v Severnej Amerike. Ponúka služby zberu vrátane vyzdvihnutia a prepravy odpadu a recyklovateľných materiálov z miesta, kde boli vyprodukované, na odovzdávaciu stanicu, zariadenie na zhodnocovanie materiálu (MRF) alebo miesto zneškodnenia; vlastní, vyvíja a prevádzkuje skládky plynu na energiu v Spojených štátoch a tiež vlastní a prevádzkuje odovzdávacie stanice. K 31. decembru 2020 spoločnosť vlastnila alebo prevádzkovala 263 skládok tuhého odpadu; 5 zabezpečených skládok nebezpečného odpadu; 103 MRF a 348 prestupných staníc. Poskytuje tiež služby v oblasti spracovania materiálov a recyklácie komodít; sprostredkovateľské služby v oblasti recyklácie, ako napríklad riadenie marketingu recyklovateľných materiálov pre tretie strany a ďalšie strategické obchodné riešenia. Spoločnosť navyše ponúka stavebné a sanačné služby; služby spojené s likvidáciou popolčeka a zvyškov vznikajúcich pri spaľovaní uhlia a iných palív; vnútropodnikové služby zahŕňajúce komplexné riešenia nakladania s odpadom a konzultačné služby a špecializované služby zneškodňovania ropy a zemného plynu pri ťažobných operáciách. Spoločnosť bola predtým známa ako USA Waste Services, Inc. a v roku 1998 si zmenila názov na Waste Management, Inc.. Spoločnosť Waste Management, Inc. bola založená v roku 1987 a sídli v texaskom Houstone.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár