Waste Management (WM:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Ústredie: Houston, Texas, USA
Generálny riaditeľ: James C. Fish Jr. (11.11.2016 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1987
Spravované aktíva: 62,80 miliárd
Sektor: priemysel
Priemysel: služby v oblasti životného prostredia
Počet zamestnancov: 48 250
Adresa: 800 Capitol Street, Suite 3000, Houston, TX, 77002, USA
Telefónny kontakt: 713 512 6200
Webová stránka: www.wm.com

Dividendový výnos: 1,68%

päťročný graf Waste Management, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 2,60 dolárov
Výplatný pomer: 47,42%
Roky rastu: 18 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,65 dolárov
Ex dividend day: 16.3.2022
Dátum výplaty: 31.3.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Waste Management

Waste Management, Inc. (WM:NYSE) prostredníctvom svojich dcérskych spoločností poskytuje environmentálne služby v oblasti nakladania s odpadom pre domácich, komerčných, priemyselných a komunálnych zákazníkov v Severnej Amerike. Ponúka služby zberu, vrátane prepravy odpadu a recyklovateľných materiálov z miesta, kde bol vytvorený, do odovzdávacej stanice, zariadenia na zhodnocovanie materiálu (MRF) alebo skládky; vlastní, vyvíja a prevádzkuje skládkové zariadenia na výrobu plynu a energie v USA, ako aj vlastní a prevádzkuje odovzdávacie stanice. K 31. decembru 2020 spoločnosť vlastnila alebo prevádzkovala 263 skládok tuhého odpadu; 5 skládok nebezpečného odpadu; 103 MRF a 348 prestupných staníc. Poskytuje tiež služby v oblasti spracovania materiálov a recyklácie komodít; recyklačné maklérske služby, ako napríklad správa marketingu recyklovateľných materiálov pre tretie strany a ďalšie strategické obchodné riešenia. Okrem toho spoločnosť ponúka stavebné a sanačné služby; služby súvisiace s likvidáciou popolčeka a zvyškov vznikajúcich pri spaľovaní zásob uhlia a iných palív; vnútropodnikové služby zahŕňajúce komplexné riešenia pre nakladanie s odpadom a poradenské služby a špecializované likvidačné služby pre prieskum a ťažbu ropy a plynu. Spoločnosť bola predtým známa ako USA Waste Services, Inc. a v roku 1998 zmenila názov na Waste Management, Inc.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár