Watsco Inc. (WSO:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Priemysel

Ústredie: Miami, Florida, USA
Generálny riaditeľ: Albert H. Nahmad (december 1972 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1945
Spravované aktíva: 12,01 miliárd
Sektor: priemysel
Priemysel: obchodné spoločnosti a distribútori
Počet zamestnancov: 6 875
Adresa: 2665 South Bayshore Drive, Suite 901, Miami, FL, 33133, USA
Telefónny kontakt:
305 714 4100
Webová stránka: www.watsco.com

Dividendový výnos: 3,25%

päťročný graf Watsco, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 9,80 dolárov
Výplatný pomer: 60,17%
Roky rastu: 9 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 2,45 dolárov
Ex dividend day: 14.4.2023
Dátum výplaty: 28.4.2023
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Watsco

Watsco, Inc., spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, distribuuje klimatizačné, vykurovacie, chladiace zariadenia a súvisiace diely a spotrebný materiál. Spoločnosť distribuuje zariadenia zahŕňajúce obytné potrubné a bezpotrubné klimatizácie, ako sú plynové, elektrické a olejové pece; komerčné klimatizačné a vykurovacie zariadenia a ďalšie špecializované vybavenie. Ponúka tiež diely vrátane náhradných kompresorov, cievok výparníka, motorov a iných komponentov; a spotrebný materiál, ako sú termostaty, izolačné materiály, chladivá, potrubia, mriežky, registre, plechy, náradie, medené rúrky, betónové podložky, pásky, lepidlá a iné doplnkové potreby, ako aj potreby na inštalatérske práce a rekonštrukcie kúpeľní. Spoločnosť slúži dodávateľom a predajcom, ktorí sa starajú o trh s výmenou a novou výstavbou obytných a ľahkých komerčných centrálnych klimatizačných, vykurovacích a chladiacich systémov. K 31. decembru 2021 pôsobila na 671 miestach v Spojených štátoch, Kanade, Mexiku a Portoriku a svoje produkty vyvážala aj do Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti. Spoločnosť Watsco, Inc. bola založená v roku 1945 a jej ústredie sa nachádza v Miami na Floride.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár