Western Union (WU:NYSE)

Akcie Americké akcie Dividendy Technológie

Ústredie: Denver, Colorado, USA
Generálny riaditeľ: Hikmet Ersek (1.9.2010 – súčasnosť)
Dátum založenia: 1851
Spravované aktíva: 6,61 miliárd
Sektor: informačné technológie
Priemysel: spracovanie údajov a outsourcované služby
Počet zamestnancov: 11 000
Adresa: 7001 East Belleview Avenue, Denvern, CO, 80237, USA
Telefónny kontakt: 866 405 5012
Webová stránka: www.westernunion.com

Dividendový výnos: 5,86%

päťročný graf Western Union, zdroj: GOOGLE

Ročná výplata (FWD): 0,94 dolárov
Výplatný pomer: 41,59%
Roky rastu: 13 rokov
Posledná ohlásená dividenda: 0,24 dolárov
Ex dividend day: 15.6.2022
Dátum výplaty: 30.6.2022
Frekvencia: štvrťročne

História rastu dividend: 

zdroj:seekingalpha

Profil spoločnosti Western Union

Spoločnosť Western Union (WU:NYSE) poskytuje prevody peňazí a platobné služby po celom svete. Pôsobí v dvoch segmentoch: Consumer-to-Consumer a Business Solutions. Segment sConsumer-to-Consumer umožňuje prevody peňazí medzi dvoma spotrebiteľmi, predovšetkým prostredníctvom siete agentov a sub-agentov tretích strán. Tento segment ponúka medzinárodné cezhraničné prevody a prevody v rámci krajiny, ako aj prevody peňazí prostredníctvom webových stránok a mobilných zariadení. Segment Business Solutions poskytuje platobné a devízové ​​riešenia, predovšetkým cezhraničné a valutové transakcie pre malé a stredné podniky, iné organizácie a jednotlivcov a forwardové a opčné zmluvy v cudzej mene. Spoločnosť tiež ponúka služby platenia účtov, ktoré uľahčujú platby od spotrebiteľov podnikom a iným organizáciám a ďalšie služby. Slúži predovšetkým prostredníctvom siete agentov. Spoločnosť Western Union Company bola založená v roku 1851 a jej ústredie je v Denveri v štáte Colorado.

Zdroj: wikipedia, seekingalpha

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár