World Wealth Report 2021: Najviac dolárových milionárov je v Severnej Amerike, rekordné je aj ich bohatstvo

Akcie Zaujímavosti

Počet dolárových milionárov (HNWI) vzrástol celosvetovo o 6,3% a prekonal hranicu 20 miliónov ľudí. Hodnota ich bohatstva vzrástla v roku 2020 o 7,6% a dosiahla takmer 80 biliónov dolárov. Severná Amerika, posilnená rastúcimi akciovými trhmi a vládnymi stimulmi, prekonala ázijsko-pacifický región a stala sa jednotkou v počte dolárových milionárov aj ich bohatstva – vyplýva to z 25. výročnej správy Capgemini World Wealth Report (WWR), ktorá skúma vývoj globálneho bohatstva.

Počet najbohatších dolárových milionárov (ultra-HNWI) rástol o 9,6% a ich bohatstvo vzrástlo v roku 2020 o 9,1%. Populácia HNWI s investovateľnými prostriedkami od 1 do 30 miliónov dolárov vzrástla len o 6% a ich bohatstvo o 8%.

Podľa správy sa dolároví milionári teraz aktívnejšie podieľajú na svojich investíciách a hľadajú čo najlepšie poradenstvo. Stále častejšie sa správe bohatstva venujú aj technologické spoločnosti, takže tradiční hráči musia začať využívať moderné technológie a hyperpersonalizované obchodné modely. Koronavírusová pandémia priniesla už tretí globálny hospodársky otras v 21. storočí, po technologickej bubline z roku 2002 a globálnej finančnej kríze z roku 2008. HNWI majú naďalej tendenciu napriamo investovať na rastúcom trhu, ale počas krízy a volatility trhu sa vracajú k hľadaniu rád.

Správcovia bohatstva musia využiť príležitosti spojené s hybridným poradenstvom, ktoré kombinuje osobný kontakt a digitálne nástroje

Úspech alebo neúspech správcov bohatstva ovplyvňujú technologické inovácie, zmeny sociálnej dynamiky, noví hráči, demokratizácia správy investícií a rozmach digitálnych kanálov a aktív. Dolároví milionári sa zaujíma o hybridné modely a stále častejšie hľadajú kombináciu digitálneho a osobného kontaktu. 34% dolárových milionárov uvádza, že aktívne využívajú služby WealthTech. Správcovia bohatstva vidia v spolupráci s WealthTech tiež potenciál, pretože môžu zlepšiť ponuku aj schopnosť reagovať na trhové trendy. Medzi najdôležitejšie dôvody pre partnerstvo s WealthTech patrí schopnosť získať prístup k novým klientským segmentom a poskytovať nové a jedinečné ponuky.

„Správcovia majetku musia posunúť svoje hranice a pochopiť myslenie zákazníkov, ktorí sú zvyknutí na pohodlie a personalizáciu služieb od BigTech (veľkých technologických) spoločností,“ hovorí Anirban Bose, riaditeľ strategickej obchodnej jednotky pre finančné služby a člen výkonnej rady skupiny Capgemini. „Investícia do technológií a ľudských zdrojov je nevyhnutná, aby správcovia majetku udržali svoj podiel na trhu, pretože WealthTech spoločnosti stále rastú a BigTech dlhodobo žiaria.“

Nové technológie, rekvalifikácie a prijímanie talentov povedú k transformácii správy majetku

Správcovia bohatstva môžu vytvárať odolné a agilné operačné modely, ak budú investovať do technológií, ako sú cloud, API a mikroslužby. Stále ťažia najmä zo svojej dobrej povesti o odborných znalostiach a skúsenostiach, ale budú musieť v rámci svojich stratégií začať viac využívať aj dátové analýzy. Kľúčový bude naďalej investičný výkon, ale správcovia budú musieť zohľadňovať aj environmentálne, sociálne a podnikové kritériá (ESG).

Správa bohatstva bola a naďalej je obchodom založeným na vzťahoch. Zvyšuje sa rozmanitosť HNWI, mileniálov a generácie Z, žien, netradičných rodín a ďalších, takže správcovia bohatstva musia vyškoliť svojich poradcov a zamestnancov, aby spĺňali rôznorodejšie očakávania a správanie klientov. Report uvádza, že je potrebné najímať a digitálne posilniť radu poradcov a rekvalifikovať zamestnancov, aby rozumeli rôznemu segmentu klientov. 63% opýtaných poradcov však uviedlo, že nie sú spokojní so snahou svojej firmy zaoberajúcou sa správou majetku poskytnúť nástroje / školenia, aby vyhoveli meniacim sa potrebám klientov.

Pre splnenie očakávania HNWI budú firmy potrebovať tiež použiť BigTech stratégie s hyperpersonalizáciu, komplexné ponuky a intuitívne nástroje, aby si udržali postavenie medzi rozmanitou klientskou základňou.

Priemyselné a klientske zmeny vedú k diverzifikácii správy majetku

Pri súčasnom prudkom náraste akciových trhov sa HNWI populácia snaží diverzifikovať svoje portfólio alternatívnymi investíciami. Atraktívne sú udržateľné investície. 43% ultra-HNWI a 39% mladších (vo veku do 40 rokov) HNWI pravdepodobne bude vyžadovať ESG skóre pre produkty ponúkané ich správcami majetku. Navyše 72% opýtaných HNWI uviedlo, že investovalo do kryptomien a 74% do ďalších digitálnych aktív, ako sú domény webových stránok alebo aplikácie. Spoločnosti pre špeciálne akvizície (SPAC) sú stále populárnejšie a ako aktíva na dôveryhodnosti pomaly získavajú aj nezameniteľné tokeny (NFT). Nárast retailového investovania bez poplatkov vzbudil záujem aj u dolárových milionárov, pričom 39% uviedlo, že si želá obchodovanie s nulovými poplatkami, ale ich firma pre správu majetku zatiaľ zostáva spoplatnená.

Zdroj: kurzy.cz

Odmietnutie zodpovednosti: Prevádzkovatelia webovej stránky, jej vydavatelia, vlastníci a sprostredkovatelia nezodpovedajú za straty alebo škody, peňažné alebo iné, ktoré vyplývajú z tu uverejneného obsahu. Informácie uvedené na webových stránkach vrátane článkov a komentárov nemajú v žiadnom prípade slúžiť ako individuálne investičné odporúčania ani ako analýza investičných príležitostí. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím odporúčame kontaktovať skúseného investičného poradcu a zámery s ním konzultovať. Prevádzkovatelia web stránky nie sú sprostredkovatelia alebo investiční poradcovia a neposkytujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie.

Ohodnoť článok

Pridaj komentár